امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك بين توزيع برق، دفتر امور روستايي استانداري و پست بانك استان مركزي

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مركزي، مديرعامل اين شركت در خصوص اين تفاهم نامه گفت: بهره برداري از پتانسيل منابع انرژي تجديدپذير،حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي هوا، افزايش توليد پراكنده و برخورداري از ظرفيت ويژه براي توسعه اقتصادي از جمله اين مزيت هاي استفاده از انرژي هاي پاك است.

مهندس محمد اله داد افزود: استان مركزي با توجه به داشتن روزهاي آفتابي و وزش باد در برخي مناطق آن از موقعيت مناسبي براي احداث نيروگاه هاي خورشيدي و بادي و توليد برق از انرژي پاك برخوردار است.

وي ادامه داد: مطالعات وتحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در شهرهاي مختلف استان در زمينه استفاده از انرژي هاي پاك در دست اجرا است.

سعيد فائض پور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري مركزي نيز گفت: استان مركزي به لحاظ برخورداري از منابع باد، آب و خورشيد و نيز اقليم جغرافيايي مناسب نقش بسزايي در جذب سرمايه گذار در حوزه انرژي هاي پاك دارد.

وي با بيان اينكه ارتقاي كيفيت زندگي و رونق كار و اشتغال در روستاها به طور فزاينده اي تحت تاثير تامين انرژي مورد نياز در مزارع وصنايع روستايي است، افزود: توسعه روستايي در حوزه هاي صنعت، كشاورزي و خدمات روستايي منوط به تامين انرژي برق است.

مجتبي باقري مدير شعب پست بانك استان مركزي هم گفت: اهداي وام جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي در اولويت پرداخت قرار مي گيرد و اعتبار آن ابلاغ شده است.

کد خبر : 86523
تاریخ : پنج شنبه ، ١٨ مرداد ١٣٩٧ ١٠:٥٤