استاندار زنجان

دستگاه هاي دولتي و غير دولتي 20 الي 30 درصد مصرف انرژي امسال را كاهش دهند

در اولين نشست هم انديشي مديران استان، مهندس درويش اميري استاندار زنجان ضمن تاكيد بر همبستگي و همدلي همه مديران در راستاي مقابله با تهديدات دشمنان و ايستادگي در برابر فشارهاي اقتصادي تحميل شده، به نكات مهمي اشاره و بر لزوم كنترل مصرف و عدم استفاده از لوازم پر مصرف برقي در ساعات اداري تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اولين نشست هم انديشي مديران استان، مهندس درويش اميري استاندار زنجان ضمن تاكيد بر همبستگي و همدلي همه مديران در راستاي مقابله با تهديدات دشمنان وايستادگي در برابر فشارهاي اقتصادي تحميل شده، به نكات مهمي اشاره و بر لزوم كنترل مصرف و عدم استفاده از لوازم پر مصرف برقي در ساعات اداري تاكيد كرد.

استاندار زنجان در جمع مديران استان اهميت مديريت بهينه مصرف انرژي برق را در شرايط كنوني دو چندان عنوان كرد و گفت: به دليل كاهش آب ذخيره شده در پشت سدها، ميزان توليد برق نيزدر كشور كاهش يافته و ميزان مصرف رشد قابل ملا حظه اي داشته است.

به همين دليل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلف است 20تا 30 درصد از هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي را كاهش داده و هرگونه افزايش مصرف را گزارش كند.

وي تصريح كرد: باعنايت به ابلاغ برنامه ها و ضوابط اجرايي طرح كاهش مصرف انرژي برق در تابستان جاري، كليه دستگاه ها، موسسات و نهادهاي دولتي وغيردولتي نسبت به مديريت انرژي در ادارات و زيرمجموعه هاي خود از طريق اتخاذ تدابيرلازم از جمله كنترل مصرف و عدم استفاده از لوازم پر مصرف برقي در ساعات كاري و خاموش كردن سامانه هاي سرمايشي و روشنايي غيرضرور بعد از ساعات اداري، مصرف انرژي را مديريت كنيد.

وي افزود: تمامي ادارات استاني، شهرستاني و بخشي ضمن كاهش 20 تا 30 درصدي مصرف انرژي خود در سال جاري ،نسبت به پرداخت معوقات سنوات گذشته هزينه هاي آب ،برق و گازدستگاه مربوطه سريعاً اقدام كنند.

کد خبر : 86517
تاریخ : چهار شنبه، ١٧ مرداد ١٣٩٧ ٠٩:٢٩
تعداد بازديد : ٥٩٦
فرستنده خبر : علي زرگري