مديرعامل توزيع برق استان زنجان باحضور در مركز سامد به درخواست هاي مردم پاسخ داد

عليزاده مديرعامل اين شركت با حضور در محل بازرسي و امور حقوقي استانداري زنجان و مركز ارتباطات مردمي (سامد) به مطالبه ها و درخواست هاي مردمي از طريق تماس تلفني با شماره 111 پاسخ داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طبق اطلاع رساني هاي محيطي قبلي در سطح استان، عليزاده مديرعامل اين شركت با حضور در محل بازرسي و امورحقوقي استانداري زنجان و مركز ارتباطات مردمي (سامد) به مطالبه ها و درخواست هاي مردمي از طريق تماس تلفني با شماره 111 پاسخ داد.

در اين حضور يك ساعته كه با زمان پاسخگويي شهردار زنجان نيز مصادف شده بود، مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان به تعداد زيادي از درخواست هاي مردمي پاسخ داد و در قالب فرم هاي موجود در بازرسي وامورحقوقي استاندراي زنجان به منظور پي گيري تا حصول نتيجه، مستند شد.

کد خبر : 86516
تاریخ : چهار شنبه، ١٧ مرداد ١٣٩٧ ٠٩:١٤
تعداد بازديد : ٦١٣
فرستنده خبر : علي زرگري