اختتاميه مميزي شركت برق منطقه اي باختر در سيستم مديريت يكپارچه IMS ) (انجام شد

مميزي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت برق منطقه اي باختر توسط تيم ارزيابي بر اساس شاخص و معيارهاي تعيين شده انجام و نقاط قوت و زمينه هاي بهبود حاصل از ارزيابي استخراج شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، مميزي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) شركت برق منطقه اي باختر توسط تيم ارزيابي بر اساس شاخص و معيارهاي تعيين شده انجام و نقاط قوت و زمينه هاي بهبود حاصل از ارزيابي استخراج شد.

در نشست اختتاميه اين مميزي كه با حضور سه نفر از ارزيابان به سرگروهي صادقي برگزار شد، فرهاد شبيهي مديرعامل برق منطقه اي باختر ضمن تشكر و قدرداني از دقت نظر ارزيابان در بررسي هاي بعمل آمده بيان داشت: ارزيابي فرآيند تبادل تجربيات دو سويه و فضايي مناسب براي يادگيري است.

وي با اشاره به اين نكته كه نتايج حاصل از ارزيابي، چراغ راهي براي بهتر شدن و رشد و ارتقاء صنعت برق در جهت خدمت به مردم است، افزود: فرآيند ارزيابي باعث مي شود تا كارها از حالت روزمرگي خارج شده و به عنوان يك سازمان يادگيرنده كاركنان در مسير يادگيري سازماني و كسب تجربه و حركت به سوي تعالي قرار گيرند.

مديرعامل برق باختر ضمن بر شمردن تعلق سازماني كاركنان بعنوان يك مزيت نسبي كه نقش مهمي در تحقق اهداف و انجام مطلوب فعاليت ها دارد اظهار داشت: حركت برق باختر در مسير بهبود مستمر، مرهون تعلق سازماني و تعصب كاري همكاران و پشتيباني و تعامل سازنده واحدهاي مختلف از يكديگر است.

اين گزارش مي افزايد پيش از سخنان مديرعامل برق منطقه اي باختر سرگروه تيم ارزيابي و ديگر ارزيابان حوزه هاي مختلف يافته هاي خود را از ارزيابي، در قالب نقاط قوت و زمينه هاي بهبود ارائه كردند.

کد خبر : 86514
تاریخ : چهار شنبه، ١٧ مرداد ١٣٩٧ ٠٧:٢٧
تعداد بازديد : ٦٢٢
فرستنده خبر : بهرام صديقي