هماهنگي شركت برق منطقه اي آذربايجان با شركت هاي توزيع نيروي برق منطقه پيرامون وحدت رويه در فعاليت هاي نيروگاه هاي توليد پراكنده

مسايل مربوط به توليد پراكنده از جمله نيروگاههاي مقياس كوچك در منطقه آذربايجان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق آذربايجان، مهندس حميده اسكندري مجري طرح توليد پراكنده شركت برق منطقه اي آذربايجان ضمن اعلام اين مطلب افزود: در جلسه اي كه با هماهنگي و ميزباني شركت برق منطقه اي آذربايجان و با حضور مديران و كارشناسان توليد پراكنده چهار شركت توزيع نيروي برق شمالغرب (منطقه آذربايجان) برگزار شد، مسايل مربوط به يكسان سازي رويه ها در فعاليت هاي مربوط به توليد پراكنده در منطقه مورد بحث و هماهنگي قرار گرفت.

وي گفت: در اين جلسه همچنين مسايل مربوط به رويت پذيري نيروگاه هاي مقياس كوچك در ديسپاچينگ AOC، نحوه محاسبات آمادگي نيروگاها، Ramp Rate مولدهاي مقياس كوچك و نيز يكسان سازي محاسبه و تاييد صورتحساب هاي اين نيروگاهها مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

کد خبر : 86512
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٧ ١١:٤٦
تعداد بازديد : ٦١٦
فرستنده خبر : بتول ميرزايي