با كتب تهيه شده از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب

نمايشگاه كتاب درشركت برق منطقه اي فارس برگزار شد

به منظور آگاهي و اطلاع رساني به كاركنان، دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش شركت برق منطقه اي فارس از كتب منتخب خريداري شده دربيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، كه با همكاري نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور برپا شده بود، نمايشگاه داخلي برگزار كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس، به همت دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش شركت برق منطقه اي فارس، نمايشگاه كتب خريداري شده از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، با هدف آشنايي كاركنان با بازار نشر جديد، همچنين ترويج فرهنگ مطالعه و تبليغ كتاب خواني در اين شركت بر پا شد.

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه نمايشگاه مزبور به مدت يك هفته در سالن كتابخانه برق فارس برگزار شد و با استقبال همكاران مواجه شد.

شايان ذكر است كه رسالت اصلي كتابخانه ها، ترويج فرهنگ كتابخواني در سازمان و جامعه است لذا كتابخانه شركت برق منطقه اي فارس نيز از اين موقعيت به عنوان فرصت ارزنده اي براي دستيابي سازمان به اهداف و ايفاي نقش خود بهره برده است.

کد خبر : 86511
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٧ ١١:٤٠
تعداد بازديد : ٥٣٣
فرستنده خبر : عليرضا شعله