صرفه جويي 730 ميليارد ريالي ناشي از اجراي كارگاه “مهندسي ارزش” براي دو پروژه برق آذربايجان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق آذربايجان، مهندس مقصود زاده مهدي معاون طرح و توسعه شركت ضمن اعلام اين مطالب اظهار داشت: شركت برق منطقه اي آذربايجان با تشريك مساعي و اخذ تصميمات نهايي در قالب چارچوب هاي تعريف شده جهاني، اقدام به برگزاري جداگانه كارگاه مهندسي ارزش براي پروژه هاي انتقال و فوق توزيع توسط نيروهاي داخلي و با حضور متخصصان مدعو از معاونت هاي مختلف و بدون"مشاور مهندسي ارزش" مي كند.

وي افزود: تا كنون كارگاه هاي مهندسي ارزش براي پروژه هاي «طرح توسعه پست 20/132/230 كيلوولت مياندوآب 2» و « طرح توسعه بخش 230 كيلولت پست نيروگاه اروميه» برگزار شده و پيش بيني مي شود قريب به 730 ميليارد ريال در خصوص اين دو پروژه صرفه جويي حاصل شود.

معاون طرح و توسعه برق آذربايجان همچنين تصريح كرد: در همين راستا، كارگاه مهندسي ارزش براي پروژه «توسعه بخش انتقال و فوق توزيع منطقه بوكان» نيز در حال اجرا است.

کد خبر : 86509
تاریخ : سه شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٧ ١١:٢٠