برگزاري دوره هاي آموزشي بازآموزي روش هاي اجرايي گروه هاي خط گرم

حميدرضا جلاير، ادامه داد: در جهت مديريت و كنترل حوادث احتمالي، افزايش مهارت و توانمندسازي كارگران خط گرم و همچنين يادآوري و بازآموزي روش هاي اجرايي عمليات خط گرم اين دوره ها برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت از برگزاري دوره هاي بازآموزي روش هاي اجرايي گروه هاي خط گرم جهت پيمانكاران مديريت هاي تابعه شهرستان ها خبر داد.

حميدرضا جلاير، ادامه داد: در جهت مديريت و كنترل حوادث احتمالي، افزايش مهارت و توانمند سازي كارگران خط گرم و همچنين يادآوري و بازآموزي روش هاي اجرايي عمليات خط گرم اين دوره ها برگزار شد.

اين مقام مسئول، رفع اشكال و پاسخ گويي به ابهامات و سئوالات كارگران خط گرم، يكسان كردن روش هاي اجرايي كار و كنترل و تست لوازم و خودرو، را از ديگر اهداف توزيع نيروي برق استان فارس در برگزاري اين دوره ها عنوان كرد.جلاير در ادامه سخنان خود با بيان اينكه اين دوره ها در شهرستان هاي فسا، جهرم، لار، كازرون و آباده برگزار شذ، اظهار داشت: تعويض انواع مقره سوزني و بشقابي كناري و وسط، تعويض راس تير، باز و بستن جمپر شبكه به كات اوت و كات اوت به ترانس – جمپر پايه كششي، تعويض كراس آرم، روش انشعاب گيري از خط هوايي، احداث يك اسپان از روي شبكه موجود، برداشت و نصب انواع تجهيزات حفاظتي و قطع كننده، برداشت و احداث پايه مياني تك و دومداره، برداشت و احداث پايه انتهايي تك و دو مداره، رفع حريم شبكه و انتقال سيم به يك طرف كراس آرم ، رفع حريم و جابجايي شبكه بصورت عمودي از جمله موضوعاتي بودند كه در اين دوره ها به آنها پرداخته شد.

کد خبر : 86497
تاریخ : دو شنبه ، ١٥ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٤٤
تعداد بازديد : ٤٧١
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي