ساعات كار ادارات در استان آذربايجان غربي به روال عادي برمي گردد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي با اعلام اينكه ساعات كار ادارات در استان آذربايجان غربي از تاريخ 97/05/16 به روال عادي برميگردد، از كارمندان ادارات، دستگاه هاي اجرايي دولتي، بانك ها و شهرداري ها و مهد كودك ها قدرداني كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع آذربايجان غربي، مديرعامل اين شركت با اعلام اينكه ساعات كار ادارات در استان آذربايجان غربي از تاريخ 97/05/16 به روال عادي برمي گردد، از كارمندان ادارات، دستگاه هاي اجرايي دولتي، بانك ها و شهرداري ها و مهد كودك ها قدرداني كرد.

اكبر حسن بكلو در اين پيام از مساعدت محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي در تغيير ساعات كار اداري از روز دوشنبه مورخ 97/04/25 لغايت 97/05/15 از ساعت 6:30 لغايت 13:30و همراهي و همكاري كارمندان ادارات، دستگاه هاي اجرايي دولتي، بانك ها و شهرداري ها و مهد كودك ها تقدير و تشكر كرد.

وي افزود: به منظور صرفه جويي در مصرف برق در شرايط كنوني با توجه به افزايش دما و مصرف برق و به استناد و اختيار ناشي از تصويب نامه شماره 32072/ت 55420 ه مورخ 97/03/19 شركت توزيع نيروي برق استان، پيشنهاد تغيير ساعات كار اداري ادارات، دستگاه هاي اجرايي دولتي، بانك ها و شهرداري ها و مهد كودك ها در سطح تمام شهرستان ها را به استاندار آذربايجان غربي ارائه كرده بود كه با موافقت استاندار آذربايجان غربي اين موضوع از روز دوشنبه مورخ 97/04/25 لغايت 97/05/15 از ساعت 6:30 لغايت 13:30 اجرايي شد و اين اقدام تاثير بسزايي در گذر از پيك تابستان داشت.

حسن بكلو تصريح كرد: ضروري است كه مشتركان برق استان، حداكثر صرفه جويي را به عمل آورده و در ساعات پيك از بكارگيري لوازم برقي پرمصرف اجتناب كنند.

کد خبر : 86495
تاریخ : دو شنبه ، ١٥ مرداد ١٣٩٧ ١١:٠٧
تعداد بازديد : ٤٧٩
فرستنده خبر : كبري جوادي