فعاليت 5 مگاواتي نيروگاه هاي تجديد پذير در استان مركزي

مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان مركزي از فعاليت 5 مگا واتي نيروگاه هاي تجديد پذير و پاك در استان مركزي در استان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع استان مركزي، مهندس سيدجواد هاشمي گفت: تا كنون بيش از 140 پروژه در سامانه مولدهاي مقياس كوچك ثبت نام كرده اند كه از اين مقدار تا پايان سال گذشته 80 قرارداد خريد برق تضميني جهت اجراي پروژه هاي خورشيدي مختص مشتركان بر روي انشعاب منعقد شده است.

وي افزود: درسال 96 تعداد 5 نيروگاه خورشيدي با ظرفيت 130 كيلووات احداث و از اين ميزان 207 مگاوات ساعت انرژي به شبكه تزريق شده است و مبلغي افزون بر دو ميليارد و يكصد ميليون ريال به حساب صاحبان نيروگاه واريز شده است.

وي با بيان اينكه 24 درخواست با ظرفيت تجميعي بيش از 82 مگاوات در سامانه ساتبا ثبت شده و گزارش و مطالعات اتصال به شبكه آنها مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: از اين تعداد براي 13 پروژه به ظرفيت 37 مگاوات تاييديه اتصال به شبكه صادر و سه پروژه در مرحله قرارداد خريد تضميني برق قرار گرفتند.

مهندس هاشمي ادامه داد: دو نيروگاه برق آبي از ابتداي احداث با ظرفيت 3.4 مگاوات، تاكنون 23800مگاوات ساعت انرژي به شبكه تزريق كرده است.

وي بابيان اينكه تعداد 30 پروژه نيروگاه گازي در سامانه ( (IRANCHP ثبت نام شده و براي اين پروژه ها موافقت نامه صادر و با بررسي هاي انجام شده، براي 15 پروژه تاييديه اتصال به شبكه صادرشده است، افزود: براي 10 پروژه داراي تاييديه از شركت گاز، پروانه احداث نيز صادر شده كه از اين تعداد، 4 پروژه جهت عقد قرارداد خريد تضميني برق به شركت برق منطقه باختر معرفي شدند.

مهندس هاشمي تصريح كرد: همچنين احداث يك نيروگاه گازي هفت مگاواتي در غرق آباد كه تمامي مراحل آن انجام گرفته بعد از دريافت تاييد فني به بهره برداري خواهد رسيد.

کد خبر : 86481
تاریخ : شنبه ، ١٣ مرداد ١٣٩٧ ١٠:١١
تعداد بازديد : ٤٨٦
فرستنده خبر : مريم آجرلي