نصب ترانس 30 مگاولت آمپري در پست گتوند

ترانس سوم پست 132/33 كيلو ولت گتوند شركت برق منطقه اي خوزستان با ظرفيت 30 مگاولت آمپر نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، ترانس سوم پست 132/33 كيلو ولت گتوند اين شركت با ظرفيت 30 مگاولت آمپر نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

مديرعامل اين شركت گفت: عمليات نصب و راه اندازي ترانس سوم پست 132 كيلو ولت گتوند شامل تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي به ظرفيت 30 مگاولت آمپر به پايان رسيد و برقدار شد.

محمود دشت بزرگ هزينه نصب و راه اندازي ترانس سوم پست گتوند را 45 ميليارد ريال اعلام كرد.

وي افزايش ظرفيت و تامين انرژي برق مورد نياز مسكوني و صنعتي منطقه را يكي از اهداف اجراي اين پروژه دانست و افزود: افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع و جايگزيني با ترانس قديم پست و آزادسازي بي خط فرهنگ شهر در پست 400 كيلو ولت شوشتر از ديگر اهداف اين پروژه است.

کد خبر : 86270
تاریخ : شنبه ، ٢٣ تیر ١٣٩٧ ١٠:٢٩
تعداد بازديد : ٦٣٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني