همايش آشنايي با استفاده بهينه منابع آب و برق در شرايط بحران

همزمان با ايام پيك بار و افزايش مصرف آب و برق، همايش يكروزه آشنايي با استفاده بهينه منابع آب و برق در شرايط بحران با حضور همكاران شاغل و بازنشسته صنعت آب و برق استان در سالن دكتر شريعتي برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان مهندس عسگري مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع شهرستان اصفهان با ارائه سخناني ظرفيت منصوبه نيرو گاههاي ايران را 80000 مگا وات عنوان كرد و گفت: حد اكثر توان توليدي نيروگاههاي ايران 58000 مگا وات است وكشور ما به لحاظ توليد برق رتبه نخست در منطقه وچهاردهم جهان را دارا ميباشد ولي با اين حجم توليد برق همچنان با كمبود توليد در تابستان مواجه هستيم.

مهندس عسگري افزود: ايران با داشتن يك درصد از جمعيت جهان ، حدوداً دو درصد از انرژي دنيا را مصرف مي كند و رشد مصرف انرژي در ايران طي ده سال بطور متوسط سالانه 5 درصد بوده،كه طي سال هاي اخير به 8 درصد رسيده است.

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع شهرستان اصفهان رشد مصرف انرژي در جهان را سالانه 1 تا 2 درصد برشمرد و گفت: به عبارت ديگر رشد مصرف انرژي در ايران حدود 5 برابر متوسط رشد مصرف در جهان است و مصرف انرژي الكتريكي در تابستان نسبت به بهار 40درصد رشد دارد كه بواسطه استفاده از وسايل سرمايشي رخ ميدهد.

وي گفت : نگاهي به تاريخ 50 سال گذشته نشان مي دهد كه تعداد وسايل برقي مورد استفاده از 3 يا 4 وسيله ( لامپ، يخچال، راديو و ... ) دست كم به 15 تا 20 وسيله رسيده است و همچنان رو به افزايش است. هروسيله جديدي به همراه خود رفاه بيشتري را براي ما به ارمغان مي آورد اگر چه از طرفي برهزينه هاي ما نيز تأثير بسزاي دارد .

عسگري با اشاره به سه اصل مهم مديريت مصرف برق اذعان داشت : به عبارت ديگر قبل از استفاده از هر وسيله برقي اعم از روشنايي و ساير وسايل اين سه جمله را به دقت به ذهن بسپاريم و بسيار حساس و جدي نسبت به آن عمل كنيم كه عبارتند از: چه زماني موقع استفاده است دوم به چه اندازه لازم است كه استفاده كنيم ؟ و سوم چگونه استفاده كنيم ؟اين سه اصل اساسي مديريت مصرف برق در خانه است كه نتايج حاصل از اين حساسيت ها واقدامات بسيار ساده، بسيار بزرگ و ارزشمند مي باشد.

وي انواع راهكارهاي مديريت مصرف برق را شامل: راهكارهاي بدون هزينه (مانند تميز كردن لامپها ، خاموش كردن وسايل غير ضروري) راهكارهاي كم هزينه با بهينه سازي مصرف انرژي با تعميرات پيشگيرانه و راهكارهاي پُرهزينه شامل راهكارهاي عمدتا ً مرتبط با تغيير تكنولوژي يا فرآيند برشمرد

عسگري در پايان سخنانش مديريت زمان با هدف كاهش مصرف در ساعات پيك بار در ادارات را تغيير ساعات كاري در نيمه اول و دوم سال، به منظور استفاده حداكثري از روشنايي روز در كاهش سهم مصارف روشنايي ، تغيير ساعات كاري در فصل تابستان، به منظور كاهش ضرورت استفاده از سيستم هاي سرمايشي در ساعات پيك بار روز ، برنامه ريزي و مديريت استفاده از برخي تجهيزات و انجام پاره اي امور در ساعات خاص براي نمونه تا حد ممكن تمركز و انتقال فرآيندهاي كپي و پرينت در ساعات اوليه صبح و موظف نمودن پرسنل و كارمندان به خاموش كردن تجهيزات و لوازم اداري در زمان اقامه نماز و صرف ناهار بسيار موثردانست.

در ادامه نيز مهندس نخعي كارشناس مديريت مصرف شركت آب منطقه اي اصفهان ضمن ارائه فعاليتهاي طرح تعادل بخشي شركت آب منطقه اي اصفهان گفت: نصب كنتورهاي هوشمند فهام و حجمي ،تشكيل گروههاي گشت و بازرسي نظارت بر منابع آب ،جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني، اجراي طرح داناب براي آموزش دانش آموزان و ... از جمله كارهاي اين شركت براي مقابله با بحران آب بوده است.


وي در پايان بي تفاوتي عمومي در برابر بحران آب را به منزله مرگ تمدن ايران زمين دانست و در خصوص مديريت مصرف آب و راهكارهاي موثر در كاهش مصرف آب مطالبي را عنوان نمود.

کد خبر : 86262
تاریخ : شنبه ، ٢٣ تیر ١٣٩٧ ٠٧:٤٣
تعداد بازديد : ٦٤٣
فرستنده خبر : monir movahedian attar