تصويب صورت هاي اساسي مالي شركت توزيع برق استان سمنان

با حضور صاحبان سهام، بازرس قانوني و اعضاي هيات مديره شركت توزيع برق استان سمنان، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت در توانير برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، تصويب صورت هاي اساسي مالي شركت توزيع برق استان سمنان با حضور صاحبان سهام، بازرس قانوني و اعضاي هيات مديره شركت توزيع برق استان سمنان، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت در توانير برگزار شد.

مهندس سيدمحمد موسوي زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توزيع برق استان در اين نشست، عملكرد شركت در سال 96 از زواياي مختلف را در قالب گزارش هيات مديره به مجمع عمومي تبيين كرده و اقدامات و برنامه هاي انجام شده در طول سال گذشته و همچنين پيشنهادهاي شركت در جهت ارتقاي سطح فعاليت ها رابه سمع صاحبان سهام رساند.

در اين جلسه، حسابرس و بازرس قانوني شركت، گزارش صورت هاي اساسي مالي شامل تراز نامه، سود وزيان و گزارش وجوه نقد براي سال منتهي به 29/12/96 را كه به طور مطلوب ارزيابي شده بود را به حضور مجمع عمومي ارائه كرده و در جريان اين نشست، عملكرد صورت هاي مالي به تصويب مجمع عمومي ساليانه شركت رسيد.

خاطرنشان مي سازد صاحبان سهام شركت از اين كه براي هفدهمين سال متوالي، صورت هاي اساسي مالي به طور مطلوب ارزيابي و تصويب مي شود، از تلاش بي وقفه و زحمات ارزشمند مديرعامل، اعضاي هيات مديره و كاركنان شركت توزيع برق استان سمنان تقدير و تشكر به عمل آوردند.

کد خبر : 86261
تاریخ : جمعه ، ٢٢ تیر ١٣٩٧ ١٢:٢٢
تعداد بازديد : ٥٩٦
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي