با حضور وزير نيرو

پست 230 كيلو ولت گرمي اردبيل بهره برداري شد

پست برق 230 كيلو ولت نصيرلو شهرستان گرمي مغان در شمال استان اردبيل روز پنجشنبه با حضور وزير نيرو و مسئولان محلي به بهره برداري رسيد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، وزير نيرو در آيين راه اندازي اين طرح گفت: هفت طرح نيروگاهي، سد سازي، تصفيه خانه و آب و خاك در استان اردبيل در حال اجرا است، پست 230 كيلو ولت نصيرلو يكي از آنها بود كه امروز بهره برداري شد.
رضا اردكانيان افزود: اين طرح ها با 57 هزار ميليارد ريال اعتبار و هفت هزار و 600 ميليون يورو اعتبار ارزي در حال اجرا است.
او اضافه كرد: در قالب برنامه سه ساله آبرساني به روستاهاي كشور را به سرانجام خواهيم رساند و آبرساني شهرستان گرمي و روستاهاي استان نيز در حال انجام است.
براساس اين كزارش ، پست 230 كيلو ولت نصيرلو گرمي مغان با 440 ميليارد ريال اعتبار و 6 ميليون و 800 هزار يورو اعتبار ارزي اجرا و بهره برداري شد.
اين طرح با هدف تقويت شبكه انتقال و فوق توزيع برق شمال استان اردبيل، كاهش خاموشي ها، افزايش تامين اطمينان و بار شبكه، تامين برق واحدهاي صنعتي و كشاورزي و كاهش تلفات شبكه برق منطقه ساخته شده است.

کد خبر : 86258
تاریخ : پنج شنبه ، ٢١ تیر ١٣٩٧ ١٥:٣٧
تعداد بازديد : ٦٥٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور