مديرعامل شركت توزيع برق استان فارس

صنايع بزرگ، نقش موثري در بهينه سازي مصرف برق دارند

زينل قنبري، يكي از راهكارهاي مهم در زمينه كنترل پيك بار تابستان را استفاده از ظرفيت صنايع بزرگ و جلب همكاري آنان درزمينه اجراي برنامه هاي مديريت مصرف برق عنوان كرد و افزود: طرح ذخيره عملياتي صنايع و كاهش و قطع برنامه ريزي شده از شيوه هاي همكاري با اداره برق است و اجراي اين طرح و جابجايي زمان توليد ازسوي صنايع موجب مي شود كه بهترين تمهيدات دركاهش اوج مصرف برق در فصل تابستان به كار گرفته شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، مديرعامل اين شركت گفت: مصرف بهينه انرژي به وسيله صنايع نقش بسزايي در پيشبرد اهداف شركت توزيع نيروي برق استان دارد ودر صورت اعمال موارد مديريت مصرف و همكاري صنايع در تابستان با صنعت برق كمك شاياني خواهد بود.

زينل قنبري، يكي از راهكارهاي مهم در زمينه كنترل پيك بار تابستان را استفاده از ظرفيت صنايع بزرگ و جلب همكاري آنان درزمينه اجراي برنامه هاي مديريت مصرف برق عنوان كرد و افزود: طرح ذخيره عملياتي صنايع و كاهش و قطع برنامه ريزي شده از شيوه هاي همكاري با اداره برق است و اجراي اين طرح و جابجايي زمان توليد ازسوي صنايع موجب مي شود كه بهترين تمهيدات دركاهش اوج مصرف برق در فصل تابستان به كار گرفته شود.

وي نقش صنايع درمديريت پيك بار برق در تابستان را بسيار با اهميت توصيف كرد و افزود: بيش از 51درصد برق در استان در بخش هاي صنعتي و كشاورزي، صرف توليد مي شود كه نشان دهنده مناسب ترين شيوه استفاده از انرژي برق در اين استان است.

اين مقام مسئول با اشاره به مديريت 19مگاواتي مصرف برق صنايع بزرگ استان در تابستان سال 96 اظهارداشت: شركت توزيع نيروي برق استان فارس اميدوار است با همراهي و مشاركت مشتركين صنعتي، برقي مطمئن و پايدار را به همه مشتركان و بويژه صنايع درجهت رونق چرخه اقتصادي ارائه دهد.

قنبري، انتقال روزهاي تعطيلي صنايع از روز جمعه به يكي از روزهاي مياني هفته، استفاده از ژنراتور صنايع در زمان هاي پيك بار، انتقال تعطيلات تابستاني و تعميرات سالانه در زمان پيك تابستان را از جمله راهكارهاي مديريت مصرف برق در بخش صنايع برشمرد و بيان داشت: جلب همكاري 207 واحد صنعتي درطرح تعطيلات تابستاني، پرداخت بيش از 6800 ميليون ريال به صنايع همكار و همچنين ترويج استفاده از تكنولوژي هاي نوين از جمله سياست هاي بهينه سازي مصرف اين شركت در سال 96 جهت صنايع استان بودند كه خوشبختانه همگي محقق شدند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس ابراز اميدواري كرد: در تابستان امسال با پيگيري اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار در بخش صنعتي بتوانيم در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي برق گام هاي موثرتري برداريم.

کد خبر : 86251
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ تیر ١٣٩٧ ١٢:٤٢
تعداد بازديد : ٧٦٢
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي