برق ادارات و سازمان هاي بد مصرف و پرمصرف قطع شد

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در راستاي بخشنامه استانداري مبني بر كاهش مصرف انرژي، برق تعدادي از ادارات و سازمان هاي بد مصرف و پرمصرف را قطع كرد.

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در راستاي بخشنامه استانداري مبني بر كاهش مصرف انرژي، برق تعدادي از ادارات و سازمان هاي بد مصرف و پرمصرف را قطع كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در راستاي مصوبه هيات وزيران و ابلاغ بخشنامه استانداري تهران مبني بر قطع سيستم هاي سرمايشي از ساعت 13:30 و كاهش مصرف انرژي، برق تعدادي از ادارات و سازمانهايي كه الگوي مصرف را رعايت نكرده و بد مصرف و پرمصرف بودند، قطع شد.

مهندس كامبيز ناظريان معاون بهره برداري و ديسپاچينگ در اين خصوص گفت: با توجه به وظيفه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در خصوص كنترل پايش مصرف انرژي، اين شركت در راستاي نظارت بر حسن اجراي بخشنامه مذكور با اعزام 250 اكيپ فني و مهندسي به سازمان ها و ادارات شهر تهران نسبت به ارزيابي و پايش مصرف انرژي و نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه و رعايت الگوي مصرف برق اقدام كرد.

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ افزود: ارزيابان اين شركت از روز شنبه در دور دوم مميزي، با مراجعه به سازمانها و ادارات شهر تهران و ارزيابي مواردي چون قطع سيستم هاي سرمايشي از ساعت 13:30، تنظيم دماي محيط كار در مدت زمان كار اداري حداقل روي 25 درجه سانتيگراد، اطمينان از بمدار آمدن ديزل ژنراتور هاي كليه ادارات، صنايع، كشاورزي و ... از ساعت 12 الي 16، و اصلاح سيستم هاي روشنايي محيط كار، نسبت به صدور اخطار به اداراتي كه موارد مذكور را رعايت نكرده اند، اقدام كرده است.

وي افزود: با توجه به اهميت موضوع انرژي و رفاه و آسايش شهروندان و پيشگيري از هرگونه مشكل در تامين برق پايدار شهر تهران، برق كليه سازمانهاي دولتي، غيردولتي، موسسات، بانك هايي كه با دريافت اخطار همچنان نسبت به اصلاح الگوي مصرف و اجراي بخشنامه مذكور اقدام نكردند، قطع شد.

مهندس ناظريان در پايان سخنان خود بر اين نكته تاكيد كرد كه در شهر تهران هيچ برنامه منظم و قطعي مبني بر اعمال محدوديت بار نداريم و تنها با ده درصد صرفه جويي از سوي مشتركان، به راحتي مي توانيم از پيك تابستان عبور كنيم.

کد خبر : 86246
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ تیر ١٣٩٧ ١٠:٠٢
تعداد بازديد : ٧٥٢
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ