جلسه هم انديشي برنامه استراتژيك سال 97در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

مهدوي نيا گفت:هدف اصلي از تشكيل جلسه هم انديشي برنامه استراتژيك شركت، الگوبرداري از نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات مهم اين شركت است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين نشست با حضور مديرعامل، معاونان و مديران اين شركت در تير ماه سال جاري در سالن كنفرانس برگزار شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، هدف اصلي از تشكيل اين جلسه را الگو برداري از نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات دانست و گفت: در اين راستا همكاري مديريت هاي برق شهرستان هاي تحت حوزه عملياتي شركت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

معاون برنامه ريزي و مهندسي در ادامه اين نشست توضيحاتي در خصوص پروژه تدوين سند استراتژيك شركت پرداخت و بيان كرد: اين پروژه از سال 92 آغاز شده و پس از بررسي اسناد و قوانين با هدف ارزيابي ميزان اثرگذاري آنها در فعاليت هاي شركت، چالش هاي صنعت برق، استراتژي هاي برون رفت از آن ها، طراحي بسته چشم انداز، انتخاب ارزش هاي سازماني، تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد و تعيين موضوع هاي استراتژيك، نسبت به تدوين و كنترل روند اجراي نقشه استراتژيك به همراه نقشه هاي راه اهداف كلان شركت تا پايان سال 96 اقدام شده است.

وي افزود: خوشبختانه نقشه استراتژيك به همراه نقشه هاي راه اهداف كلان تا پايان سال 96 روند اجرايي بسيار خوبي داشته است و اميدواريم در سال 97 نيز بتوانيم همراه با نقشه استراتژيگ گام برداريم.

در ادامه اين نشست مديرعامل شركت مشاور مربوطه به تشريح اقدامات انجام شده در خصوص پروژه تدوين سند استراتژيك شركت تا سال 1400 پرداخت و همچنين مباحثي از جمله تعريف استراتژي، معرفي استراتژي خوب و بد، مراحل انجام برنامه ريزي استراژيك، معرفي شاخص هاي كليدي عملكرد (خاموشي، تلفات، مديريت بار، فروش انرژي و ....)، روند عملكرد خاموشي هاي شركت از سال 90 تا 96، مقايسه عملكرد مديريت برق شهرستان هاي شركت، تشريح چشم انداز، موانع اجراي استراتژي و همچنين شفاف سازي اهداف سال 97 مديريت برق شهرستان سيرجان به عنوان پايلوت، پرداخت.

کد خبر : 86241
تاریخ : سه شنبه ، ١٩ تیر ١٣٩٧ ١٣:٥١
تعداد بازديد : ٧٠٢
فرستنده خبر : محمد رضوي علوي