توسعه ميز خدمت الكترونيكي در برق شمال كرمان

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان اقداام به راه اندازي ميز خدمت الكترونيكي كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در راستاي اجراي بخشنامه رياست جمهوري در خصوص ارائه خدمات يكپارچه و بدون مراجعات زايد و قابل رهگيري و تسريع در انجام امور ارباب رجوع و جلوگيري از سرگرداني مردم در سازمانهاي اداري شركت توزيع نيروي برق شمال استان همزمان با استقرار ميز خدمت حضوري در ادارات خدمات مشتركان واحدهاي شركت و ارائه اين خدمات از طريق دفاتر پيشخوان دولت نسبت به توسعه خدمات قابل ارائه به مردم از طريق سايت اينترنتي تحت عنوان ميز خدمت الكترونيكي اقدام كرده و همشهريان مي توانند بدون مراجعه حضوري و با صرفه جويي در وقت خويش برخي از خدمات مورد نياز خود را بصورت الكترونيكي انجام دهند.

معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان هدف از راه اندازي ميز خدمت را اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت در راستاي تكريم ارباب رجوع، تسريع در كارها و راهنمايي مراجعان عنوان كرد و اظهار داشت: ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به ارباب رجوع، ارائه خدمات در تمامي روزهاي كاري و در طول ساعات اداري بطور پيوسته و آغاز اجراي جريان و گردش كار در واحدهاي داخلي شركت توزيع برق شمال استان كرمان از مهمترين اهداف راه اندازي ميز خدمت در اين شركت است.

رضا قطب الديني؛ معاون منابع انساني در مراسم رسمي آغاز به كار ميزخدمت الكترونيكي كه با حضور همكاران پاسخگويي خدمات مشتركان و مسئولان پاسخگويي در محل سالن كنفرانس برگزار شد با اشاره به سند استراتژيك شركت گفت: ميز خدمت با هدف پاسخگويي، پيگيري و انجام تمامي درخواست هاي مردمي راه اندازي و از اين پس مراجعان قادر خواهند بود خدمات مطلوب دريافت كنند و درگير بوروكراسي هاي اداري نشوند.

گفتني است همشهريان مي توانند با مراجعه به وب سايت اين شركت به نشاني www.nked.co.ir در بخش ميز خدمت الكترونيكي، خدمات غيرحضوري مربوط به برق را نيز از محل منازل يا محل كار خود بدون مراجعه به شركت انجام دهند.

شايان ذكر است اين شركت طبق اهداف استراتژيك تدوين شده قصد دارد با بهره مندي از نرم افزارهاي گوشي هاي هوشمند، وب سايت و تلفن ثابت، مراجعات حضوري مردم را به 5 درصد در افق سال 1404 برساند.

کد خبر : 86228
تاریخ : یکشنبه ، ١٧ تیر ١٣٩٧ ١٣:١٩
تعداد بازديد : ٦٨٧
فرستنده خبر : فاطمه غلامي