صنايع آجر يزد در كاهش پيك بار تابستان مشاركت مي كنند

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان يزد گفت: نقش صنايع آجر در كاهش پيك بار تابستان را نمي توان ناديده گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس ميرشمس، مدير دفتر مديريت مصرف اين شركت در جمع مديران عامل صنايع آجر استان با اشاره به اينكه در استان يزد؛ حدود 10 درصد پيك بار شركت مربوط به صنايع آجر است، اهميت مديريت پيك در اين صنعت را ياد آور شد.

وي با اشاره به اينكه تغيير ساعت كار صنايع آجر در ماه رمضان، خللي در فعاليت اين صنف ايجاد نكرد، گفت: صنعت گران اين صنف مي تواند تا نيمه شهريورماه در ساعات پيك بار روز و شب، فعاليت اصلي خود را متوقف و به ساعات كم بار موكول كنند.

ميرشمس تاكيد كرد: اولويت نياز شبكه براي مديريت پيك تابستان در استان يزد، ماه هاي تير و مرداد است و همكاري صنايع آجر مي تواند گره گشا باشد.

وي با تشريح طرح هاي همكاري پيك بار سال جاري، اختلاف دو برابري مصرف برق در تابستان نسبت به زمستان را يادآور شد و گفت: اقدامات بهينه سازي انرژي به منزله يك نيروگاه مجازي تلقي شده و شناخت زمان، ميزان و چگونگي مصرف در مبحث بهينه سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان يزد به شرايط تعرفه هاي برق ويژه صنايع در ماه هاي گرم سال و افزايش 20 درصد هزينه برق مصرفي آن اشاره كرد و گفت: در صورتي كه صنايع با طرح هاي مشاركت مديريت پيك همكاري داشته باشند علاوه بر پاداش هاي دريافتي، هزينه هاي مرتبط با پيك فصلي (افزايش 20 درصد در تابستان) به نسبت همكاري كاهش مي يابد.

وي خاطرنشان كرد: صنايع آجر با اطمينان از نحوه عملكرد خازن ها، توجه به جايگزيني الكتروموتورهاي با راندمان بالا نسبت به نوع مستهلك مي توانند از هزينه برق مصرفي خود بكاهند.

کد خبر : 86225
تاریخ : یکشنبه ، ١٧ تیر ١٣٩٧ ١١:٣٣
تعداد بازديد : ٧٠٨
فرستنده خبر : حسن غفوريان