در برق باختر انجام شد

نشست هم انديشي و بررسي مشكلات تحقيقات صنعت برق در حوزه استان مركزي

نشست هم انديشي و بررسي مشكلات تحقيقات صنعت برق در حوزه استان مركزي در برق باختر برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، نشست هم انديشي و بررسي مشكلات تحقيقات صنعت برق در حوزه استان مركزي با حضور معاون هماهنگي، معاون برنامه ريزي و تحقيقات و همكاران دفتر تحقيقات شركت برق منطقه اي باختر، شركت توزيع نيروي برق استان مركزي تعدادي از اساتيد دانشگاه هاي استان مركزي و همچنين اعضاي دفتر تحقيقات شركت توانير در برق باختر برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در اين نشست صفري معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق باختر طولاني بودن روند تأييد و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي، نبود دستورالعمل واحد در سطح شركت توانير و شركتهاي تابعه در زمينه پرداخت حق التحقيق همكاران، نبود روند تجاري سازي پروژه هاي تحقيقاتي و ... را از عمده مشكلات بخش تحقيقات دانست و در بخش ديگري از سخنانش از اقدمات انجام شده با همكاري دانشگاه اراك و تفرش در راستاي تأسيس مراكز تحقيقاتي مشترك درزمينه انرژي هاي تجديد پذير، مديريت تكنولوژي و تأسيس وتجهيز آزمايشگاههاي مرجع سخن گفت.

اين گزارش مي افزايد لعلي از دفتر تحقيقات شركت توانير در اين نشست با بيان فرآيندها و فعاليتهاي تحقيقاتي و نقش آفرينان اين حوزه بيان داشت: بازگو كردن مشكلات و بيان پيشنهادات از سوي دفاتر تحقيقات شركتهاي تابعه مي تواند در فرآيند رفع مشكلات اثر گذار باشد.

وي افزود: تدوين تقويم ساليانه تحقيقات كه بودجه بندي ها بر اساس آن انجام مي شود، به كارگيري نتايج پروژه هاي تحقيقاتي، تعيين اولويت ها و عناوين تحقيقاتي كاربردي از عمده ترين فعاليتها و فرآيندهاي دفاتر تحقيقات شركت هاي تابعه است.

ايشان در بخش ديگري از سخنانش از فعاليتهاي جانبي دفاتر تحقيقات سخن گفت و افزود: حمايت از پايان نامه ها ي دانشجويي و همايش ها، برگزاري سمينار، پروژه هاي خاتمه يافته و انتشار نتايج پروژه هاي تحقيقاتي، ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمي از جمله فعاليتهاي دفاتر تحقيقات است كه مي تواند تعامل اين دفاتر و مراكز علمي، دانشگاهها و شركتهاي دانش بنيان را تقويت كند.

بر اساس اين گزارش سلطانعلي معاون هماهنگي برق باختر استفاده از ظرفيت هاي علمي كاركنان و دانشگاههاي استان مركزي را از عوامل مهم تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت رفع مشكلات صنعت برق در استان مركزي دانست و ابراز اميدواري كرد كه در آينده از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در اين صنعت استفاده شود.

اين گزارش در پايان مي افزايد در اين نشست مشكلات و موانع موجود در تعريف، تصويب و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در سطح شركت توانير مطرح و پيشنهادات مختلف دفاتر تحقيقات شركت برق منطقه اي باختر، شركت توزيع نيروي برق استان مركزي و اساتيد دانشگاه هاي استان، در جهت رفع اين مشكلات ارائه شد.

کد خبر : 86210
تاریخ : شنبه ، ١٦ تیر ١٣٩٧ ١١:٠٢
تعداد بازديد : ٦٦٢
فرستنده خبر : بهرام صديقي