خدمات رساني و تأمين برق متقاضيان جديد روستايي استان لرستان

31 ميليارد و 500 ميليون ريال از منابع بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 96 صرف خدمات رساني و تأمين برق متقاضيان جديد روستايي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان؛ فريدون خودنيا مديرعامل شركت با پيگيري هاي مجدانه در راستاي تأمين برق روستاها موفق به جذب اعتبارات عوارض برق در سال 96 از محل منابع بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه كشور شد.

مديرعامل برق لرستان در اين خصوص اظهار داشت: اعتبارات فوق از محل عوارض برق سال 96 جذب و با نگاه به رفع مشكلات برق روستاها در اين راستا هزينه شد.

وي با اشاره به اينكه مبلغ 31 ميليارد و 500 ميليون ريال جذب شده بطور كامل در مسير خدمات رساني و تأمين برق متقاضيان جديد روستايي هزينه گرديد ابراز داشت: مشكلات توسعه و احداث بهينه سازي شبكه هاي توزيع برق 77 روستا در برنامه كاري قرار گرفت كه خوشبختانه با احداث شبكه هاي جديد و تعمير و بازسازي شبكه هاي قبلي خدمات رساني جامعي به اين روستا ها انجام شد.

مهندس خودنياگفت: با انجام اقدامات توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه 77 روستاي مورد نظر برق بيش از 2000 مشترك پايدار و تأمين شد.

در ادامه مهندس علي حسين بيگي معاونت برنامه ريزي وامور مهندسي شركت به شروع اقدامات انجام شده در اين روستاها پرداخت و گفت: بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه كشور محلي براي رفع مشكلات برق رساني روستاهاست و ما علاوه بر تأمين برق پايدار براي روستاييان عزيز براي 300 مشترك جديد نيز شبكه هاي جديد احداث كرده ايم. معاونت برنامه ريزي و امور مهندسي ابراز داشت: براساس تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها ي مدون 77 روستاي داراي مشكل شناسايي و در اولويت كاري قرار گرفتند.

مهندس حسين بيگي بيان داشت: قريب به 45 كيلومتر شبكه فشار ضعيف و متوسط در سطح روستاهاي استان احداث شد كه تنها بخشي از فعاليت هاي ارزشمند زحمت كشان اين شركت است.

وي با بيان اينكه 12 كيلومتر شبكه فشار ضعيف هوايي با كابل خودنگهدار دراين روستاها اجرا شده اظهار داشت: احداث 7 كيلومتر خط دو مداره فشار متوسط در شهرستان رومشگان، احداث 22 كيلومتر خط تك مداره فشار متوسط در شهرستان نورآباد و احداث 4 كيلومتر شبكه فشار متوسط با كابل خودنگهدار در شهرستان بروجرد از ديگر اقداماتي است كه از محل اعتبارات بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه انجام شده است.

مهندس حسين بيگي گفت: با توجه به شرايط جغرافيايي استان و صعب العبور و كوهستاني بدون خطوط برق رساني خصوصآ در فصل سرما اصولأ حوادث غيرمترقبه اي براي شبكه هاي روستايي اتفاق مي افتد كه الزامأ بايستي در سريعترين زمان ممكن به روستاييان عزيز خدمات دهي كرده و اين موضوع خود همواره يكي از دغدغه هاي ماست.

وي در پايان ابرازداشت: با توجه به شرايط موجود، مي طلبد جهت تأمين برق مطمئن روستاها هر ساله خطوط روستايي اصلاح و بهينه سازي شود.

کد خبر : 86209
تاریخ : شنبه ، ١٦ تیر ١٣٩٧ ١٠:٠٠
تعداد بازديد : ٦٦١
فرستنده خبر : مجيد امرايي فر