وصول 100 درصدي مطالبات بهاء برق مصرفي از مشتركان در سال 96

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان فارس از وصول 100 درصدي مطالبات بهاء برق مصرفي از مشتركين اين شركت در سال 96 خبر داد.مهدي طالبي با اعلام اين خبر گفت: از آنجا كه يكي از اصلي ترين راهكارهاي تامين منابع مالي شركت هاي توزيع، وصول مطالبات بهاء برق مصرفي از مشتركان است، اين معاونت موفق شد در سال 96 با بسيج كليه امكانات و بهره گيري از نرم افزارها وروش هاي نوين پرداخت قبوض، 100درصد از بهاي برق مصرفي فروخته شده به مشتركان را دريافت كند كه نسبت به مدت مشابه سال 95 بيش از4 درصد رشد داشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع استان فارس، معاون فروش و خدمات مشتركين اين شركت از وصول 100 درصدي مطالبات بهاء برق مصرفي از مشتركان اين شركت در سال 96 خبر داد.

مهدي طالبي با اعلام اين خبر گفت: ازآنجا كه يكي از اصلي ترين راهكارهاي تامين منابع مالي شركت هاي توزيع، وصول مطالبات بهاء برق مصرفي از مشتركان است، اين معاونت موفق شد در سال 96 با بسيج كليه امكانات و بهره گيري از نرم افزارها وروش هاي نوين پرداخت قبوض، 100درصد از بهاي برق مصرفي فروخته شده به مشتركان را دريافت كند كه نسبت به مدت مشابه سال 95 بيش از4 درصد رشد داشته است.

وي ادامه داد: همچنين بيشترين ميزان وصولي به ترتيب از مشتركان صنعتي با 109 درصد، مشتركان خانگي با 100 درصد، مشتركان ساير مصارف به ميزان 98درصد، مشتركان عمومي 98 درصد و در نهايت مشتركان كشاورزي با 96 درصد بوده است.

طالبي يادآورشد: موفقيت اين شركت در وصول مطالبات بهاي برق مصرفي مشتركان در پايان سال 96 و افزايش 4 درصدي نسبت به سال 95 وهمچنين كسب ركورد 100 درصدي در نسبت وصول به فروش جاري انرژي برق در ميان شركت هاي توزيع نيروي برق كشور سبب شد تا اين معاونت از سوي مهندس كردي، رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توانير مورد تقدير قرار گيرد.

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان فارس در ادامه از پرداخت بيش از 99درصد قبوض برق بصورت غير حضوري توسط مشتركان خبر داد و بيان داشت: اين معاونت با اتخاذ تصميمات جديد و استفاده ازروش هاي نوين پرداخت قبوض و تبليغ روش هاي پرداخت غير حضوري، تسهيلات و امكاناتي را براي مشتركان خود بوجود آورد تا قبوض برق خود را بدون مراجعه مستقيم به شعب بانك ها و از طريق سامانه هاي پرداخت تلفني رايگان 1521، سايت شركت توزيع و.... بصورت غير حضوري پرداخت كنند كه نتايج اين اقدامات موجب افزايش يك درصدي پرداخت هاي غير حضوري نسبت به سال قبل شده است.

کد خبر : 86208
تاریخ : شنبه ، ١٦ تیر ١٣٩٧ ٠٩:٤٣
تعداد بازديد : ٦٩١
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي