مديران دستگاه ها هم آموزش مديريت مصرف برق ديدند

همزمان با افزايش اوج مصرف برق در كشور با هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي اين شركت و استانداري زنجان ، سمينار مديريت مصرف انرژي برق در سازمانها و دستگاه هاي دولتي برگزار شد.

ب

باوجود مصرف كنندگان برق در بخش هاي مختلف ، مردم با حساسيت ويژه اي مصرف انرژي را در دستگاههاي دولتي و اداري رصد مي كنند و ضروري است تا دراين بخش با تاكيد بيشتري اصلاح الگوي مصرف انجام دهيم .
گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان با افزايش اوج مصرف برق در كشور با هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي اين شركت و استانداري زنجان ، سمينار مديريت مصرف انرژي برق در سازمانها و دستگاه هاي دولتي با استقبال خوب مديران روابط عمومي ، خدمات عمومي ، اموربانوان و فرماندهان پايگاه بسيج برگزار و نكات مهم راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف ارائه شد.

عليزاده مديرعامل اين شركت باتشريح وضعيت برق كشور و استان در تابستان امسال ، گفت: باوجود مصرف كنندگان برق در بخش هاي مختلف ، مردم با حساسيت ويژه اي مصرف انرژي را در دستگاههاي دولتي و اداري رصد مي كنند و ضروري است تا دراين بخش با تاكيد بيشتري اصلاح الگوي مصرف انجام دهيم .

وي زيرساخت و ظرفيت برق در استان وكشور را در عمده روزهاي سال خوب ارزيابي كرد و افزود: بدليل عدم مديريت مصرف برق و كاهش ذخاير آبي در فصل تابستان با محدوديت هايي توليد روبرو شده ايم ، بطوريكه در روزهاي اخير ركورد مصرف 56هزار مگاوات برق در كشور تجربه شد و اين درحاليست كه در فصل زمستان مصرف كل كشور حدود 28هزارمگاوات است. به عبارتي ديگر مي توان گفت مصرف برق دركشورمان بيش از متوسط مصرف جهاني است .

وي به نوبت خاموشي يا مديريت بار روزهاي اخير اشاره و خاطرنشان كرد : شبكه هاي برق در سراسر كشور بصورت يكپارچه و پيوسته به همديگر است و درصورت محدوديت در نقطه اي ازاين شبكه سراسري ، نياز به كمك و همكاري همه ي مشتركان برق را مي طلبد تا محدوديت پيش آمده جبران شود .

عليزاده در بخش ديگر صحبت هاي خود بخشنامه ابلاغي هيات دولت در خصوص مديريت مصرف برق در دستگاههاي دولتي را تبيين كرد و بر اجراي دقيق بندهاي مصوبات يادشده اعم از كاهش 10درصدي انرژي مصرف برق دواير دولتي نسبت به سال گذشته ، استفاده از مولدهاي اضطراري در ساعات اوج مصرف برق و بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير در تامين برق فضاي اداري تاكيد و از مديران اجرايي سازمانها وادارات خواست تا با جديت بيشتري در اجراي اين دستورالعمل اقدام شود .

در ادامه اين سمينار نصيري مقدم مديردفتر مديريت مصرف برق اين شركت به ارائه راهكارهاي كاهش مصرف در ادارات پرداخت و درانتها به سئوالات حاضرين پاسخ داد.

کد خبر : 86206
تاریخ : شنبه ، ١٦ تیر ١٣٩٧ ٠٩:٤١
تعداد بازديد : ٥٨٣
فرستنده خبر : علي زرگري