تشريح راهكارهاي بهينه سازي مصرف برق در سمينار مديريت مصرف

با هدف كاهش مصرف برق، سمينار مديريت مصرف بهينه انرژي با حضور مشاوران دستگاه هاي اجرايي شهر اهواز و بانوان شركت برق منطقه اي خوزستان در اين شركت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، با هدف كاهش مصرف برق، سمينار مديريت مصرف بهينه انرژي با حضور مشاوران دستگاه هاي اجرايي شهر اهواز و بانوان شركت برق منطقه اي خوزستان در اين شركت برگزار شد.

مشاور مديرعامل برق منطقه اي خوزستان در امور زنان و خانواده در اين سمينار آموزشي گفت: كشور ما يك درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهد اما 2 درصد فراورده هاي نفتي را مصرف مي كند و در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند.

شهناز احمدي روزبهاني با بيان آنكه رشد مصرف انرژي در كشور ما طي 10 سال گذشته 3 برابر نرخ جهاني بوده است، افزود: رسيدن به رفاه و آسايش ميسر نيست مگر آنكه شيوه هاي درست مصرف كردن را بياموزيم و خانواده ها در آموزش فرهنگ صحيح مصرف به فرزندان خود تلاش كنند.

وي ادامه داد: مطابق آمار يك سوم مصرف برق كشور مربوط به مصارف خانگي است و زنان نقش مهمي در كنترل و كاهش مصرف بي رويه انرژي دارند، بنابرين بايد از خودمان شروع كرده و با اصلاح الگوي مصرف به استمرار استفاده از منابع و انرژي ها كمك كنيم. رئيس گروه مطالعات مديريت مصرف و تلفات شركت برق منطقه اي خوزستان به عنوان سخنران اين سمينار، انرژي را به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل براي شكل گيري و پيشرفت جوامع صنعتي معرفي كرد و گفت: امروزه ميزان دسترسي كشورها به منابع گوناگون انرژي نشانگر پتانسيل هاي پيشرفت و قدرت سياسي و اقتصادي آنها است.

احمد حبيبيان ادامه داد: 69 درصد از مصرف برق در ساعت هاي پيك مربوط به بخش هاي خانگي، تجاري و عمومي بوده كه نياز به انجام راهكارهاي بهينه سازي در سيستم هاي سرمايشي در هنگام خريد، نصب، بهره برداري و تعميرات دارند.

در ادامه اين سمينار رئيس گروه مطالعات مديريت مصرف و تلفات شركت، دلايل رشد مصرف انرژي الكتريكي، سهم لوازم برقي از مصارف خانگي در فصل گرم، خريد و تعميرات كولرهاي گازي و ديگر وسايل برقي خانه و مزاياي استفاده از برچسب انرژي با صرفه جويي زياد را تشريح كرد.

همچنين محسن ارفاق مدير دفتر مديريت انرژي شركت برق منطقه اي خوزستان در اين سمينار اطلاعاتي در زمينه وضعيت شبكه توليد و مصرف برق، لزوم مصرف بهينه برق و راهكارهاي صرفه جويي و استفاده از انرژي هاي نو براي حاضران ارائه كرد.

کد خبر : 86204
تاریخ : شنبه ، ١٦ تیر ١٣٩٧ ٠٩:٣٠
تعداد بازديد : ٦٨٤
فرستنده خبر : حسن دهقاني