در ديدار مديران انرژي استان زنجان مطرح شد

برق و گاز استان زنجان در نقطه ترانزيت انرژي نقش حياتي در توسعه كشور دارد

مهندس احمدلو مديرعامل شركت گاز استان زنجان به اتفاق هيات همراه در دفتر مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين شركت حضور يافته و در خصوص راهكارهاي تعامل نزديك في مابين راي زني كردند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس احمدلو مديرعامل شركت گاز استان زنجان به اتفاق هيات همراه در دفتر مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت حضور يافته و در خصوص راهكارهاي تعامل نزديك في مابين راي زني كردند.

عليزاده ضمن قدرداني از حضور مديرعامل شركت گاز استان وهيات همراه بر نقش موثر اين دو مجموعه انرژي در توسعه همه جانبه استان تاكيد كرد و گفت: باتوجه به ضرورت حفظ محيط زيست و توسعه پايدار در منطقه وكشور، ضرورت جايگزيني انرژي پاك و تجديد پذير دوچندان شده است.

احمدلو در صحبت هاي خود، ارتباط دوشركت توزيع برق وگاز استان زنجان را نزديك و شايسته عنوان كرد و گفت: براي شكوفايي و بالندگي همه جانبه، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ضروري است.

وي افزود: كارها و تجربيات مفيد وموثري درحوزه ارائه خدمات مطلوب به مردم و مشتركان در اين دو شركت درحال اجراست كه براي انتقال و تبادل اين تجربيات تمهيداتي انجام خواهد شد.

کد خبر : 85966
تاریخ : سه شنبه ، ٢٢ خرداد ١٣٩٧ ٠٩:٥٨
تعداد بازديد : ٦١٧