پايان مرحله نخست و آغاز مرحله دوم پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه HSE در يزد

مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات شركت توزيع نيروي برق استان يزد از پايان مرحله نخست پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه HSE و آغاز فاز طراحي تشكيلات اجرايي خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس علي اكبر زابلي از پايان مرحله نخست پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه HSE و آغاز فاز طراحي تشكيلات اجرايي خبر داد و گفت: سازماندهي انبار امورها و مديريت هاي برق از لحاظ ايمني، تعيين رابطان ايمني در حوزه مهندسي و خدمات مشتركان و شناسايي و اولويت بندي نقاط غير ايمن، آسيب پذير و خطرساز در شبكه توسط حوزه شهرستان و نواحي در فاز دو اجرايي خواهد شد.

وي تهيه و تصويب برنامه هاي اجرايي مرتبط با مديريت مصارف انرژي، ايجاد يك ساختار براي تست و كاليبره كردن لوازم اندازه گيري در حوزه مشتركان را متذكر شد و افزود: پيگيري انجام بازرسي و دريافت گواهينامه سلامت فني بالابرو جرثقيل ها ، بازديد دوره اي از كليه خودروها در حوزه نقليه سبك و سنگين، كاليبراسيون تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمان ها و ايجاد زيرساخت مناسب در انبار ضايعات بر عهده حوزه مالي و پشتيباني قرار گرفت.

مهندس زابلي بازنگري و به روز رساني شناسنامه هاي شغلي بر اساس آخرين چارت سازماني، ابلاغ شيوه نامه و مدل تفويض اختيارها، دريافت نتايج تحليل معاينات سالانه و ابلاغ قرارداد سنجش روان كاركنان را از اقدامات قابل پيگيري در حوزه معاونت منابع انساني برشمرد.

وي در تشريح اقدامات قابل پيگيري در حوزه معاونت برنامه ريزي الزام گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران، تهيه نقشه و پلان معماري كليه ساختمان هاي ستاد و امورها، تعيين موقعيت چاه هاي ارت و اندازه گيري مقاومت سيستم ارتينگ، لينك كردن سيتم جامع مالي اداري با نرم افزار كنترل نظارت بر اجراي پروژه ها، تعيين لايه براي ثبت مولدهاي اضطراري بر اساس سيستم موقعيت مكاني و ايجاد لايه حريم در GISرا بيان كرد.

مهندس زابلي ايجاد مكانيزم ارزيابي عملكرد ايمني امورها و تعيين ارتباط نتايج ارزيابي در ارزشيابي عملكرد ايمني امورها و يكسان سازي شاخص ها به همراه تهيه دستورالعمل ارزيابي عملكرد و بارگذاري در سيستم تحول اداري را از اقدامات مشترك ميان دو دفتر ايمني و توسعه و تحول اداري برشمرد.

مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات شركت توزيع نيروي برق استان يزدشناسايي نقاط كور بي سيم و موبايل در طول شبكه هاي استان و اولويت بندي اقدامات مناسب در تامين ارتباطات پايدار را از اقدامات قابل پيگيري در حوزه ديسپاچينگ و تهيه و ايجاد رويه هاي مرتبط با توليد پراكنده در دفتر بازار برق را مورد اشاره قرار داد.

وي در بخش پاياني سخنان خود، تشكيل كارگروه براي شناسايي و ارزيابي ريسك ها، تعيين و تهيه تعدات ايمني پيمانكاران به تفكيك نوع فعاليت و اندازه گيري عوامل زيان آور و آلاينده هاي زيست محيطي را از اقدمات قابل اجرا حوزه ايمني در فاز دو م پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه HSE بيان كرد.

کد خبر : 85965
تاریخ : سه شنبه ، ٢٢ خرداد ١٣٩٧ ٠٩:٣٧
تعداد بازديد : ٦٦٧
فرستنده خبر : حسن غفوريان