مديرعامل شركت برق منطقه اي گيلان

با احداث يك كيلومتر خط، 5/2 هكتار از مناطق جنگلي از بين مي رود

با احداث يك كيلومتر خط 230 كيلوولت دو مداره در استان گيلان، حدود 5/2 هكتار از مناطق جنگلي در ارتباط با موضوع حريم خطوط از بين خواهند رفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، عظيم بلبل آبادي مديرعامل اين شركت با اشاره به مزاياي فراوان مديريت مصرف انرژي برق شامل جلوگيري از هدر رفت سرمايه گذاريهاي سهمگين در بخش توليد و شبكه انتقال و فوق توزيع و توزيع، حفظ منابع ملي (سوخت هاي فسيلي) براي آينده گان، كمك به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملي افزود: مهمترين و حياتي ترين مزيت مديريت مصرف انرژي برق، جنبه زيست محيطي اين قضيه مي باشد كه در دنياي امروز بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است و سرمايه گذاريهاي هنگفتي براي حفظ آن انجام شده است. يكي از مهمترين اولويتهاي دنياي امروز كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و حفظ محيط زيست به عنوان يك امانت براي آينده گان است. بي شك نابودي محيط زيست برابر است با نابودي نسل بشري و محو حيات از كره زمين.

وي تصريح كرد: اهميت و ضرورت مديريت مصرف انرژي برق زماني حساس تر مي شود كه بدانيم براي احداث هر كيلومتر خط 230 كيلوولت دو مداره در استان گيلان نياز به 750 ميليون تومان سرمايه گذاري است و از جنبه زيست محيطي باز هم اين امر حياتي تر خواهد بود كه بدانيم براي احداث اين مقدار خط حدود 5/2 هكتار از مناطق جنگلي در ارتباط با موضوع حريم خطوط از بين خواهند رفت.

کد خبر : 85957
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ خرداد ١٣٩٧ ١٢:٣٠
تعداد بازديد : ٦٦٦
فرستنده خبر : حسين اميدخواه