برق منطقه اي خوزستان خبرداد

افزايش ظرفيت پست آهودشت شهرستان شوش

عمليات توسعه ترانس دوم پست برق 132/33 كيلو ولت آهودشت شهرستان شوش شركت برق منطقه اي خوزستان به ظرفيت 50 مگاولت آمپر به پايان رسيد و برقدار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانيربه نقل از به گزارش روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، ، عمليات توسعه ترانس دوم پست برق 132/33 كيلو ولت آهودشت توسط شهرستان شوش شركت برق منطقه اي خوزستان به ظرفيت 50 مگاولت آمپر به پايان رسيد و برقدار شد.

مجري طرح هاي پست هاي برق اين شركت گفت: ارزش سرمايه گذاري انجام شده شامل تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازي افزايش ظرفيت ترانس بالغ بر 27 ميليارد ريال بوده است. نيما درياپور بيان كرد: تامين برق تاسيسات و تقاضاهاي منطقه آهو دشت و عبدالخان، افزايش ضريب اطمينان، پايداري و توسعه شبكه برق جهت مشتركين خانگي و صنعتي و افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع از اهداف بهره برداري از اين پروژه است.

کد خبر : 85954
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ خرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٥
تعداد بازديد : ٦٧٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني