نصب 223 ست كليد جداساز در شبكه برق كلانشهر اهواز

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز گفت: باهدف افزايش توان مانورعملياتي و كاهش مدت زمان خاموشي با اعتباري بالغ بر4ميليارد ريال تعداد223دستگاه كليدجداساز در شبكه برق كلانشهر اهواز نصب شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، مهندس حسن كريمي با اشاره به اهميت حفظ پايداري شبكه برق بيان داشت: با برنامه ريزي هاي انجام شده در تلاش هستيم تا شبكه برق اين كلانشهر را درمسير دو استراتژي هدايت كنيم كه در كوتاه مدت پايداري شبكه درتابستان جاري و در درازمدت تحقق 99دقيقه خاموشي درسال به ازاي هر مشترك است.

وي درادامه افزود: صنعت برق عنصري حياتي درزندگي مردم استان خوزستان و شهر اهواز است كه علاوه بر وابستگي همه صنايع به آن، نقشي بي بدليل در تامين دماي مطبوع منازل مردم نيز برعهده دارد، لذا حفظ پايداري و همچنين جلوگيري ازقطعي برق و كاهش مدت زمان خاموشي بسيارمهم و ضروري است كه دراين راستا تاكنون تعداد223ست كليد جداساز در نقاط مختلف شبكه توزيع برق اين كلانشهر نصب شده است.

حسن كريمي با اشاره به برنامه كاهش ساعات كاري ادارات بيان داشت: تجربه موفق سال هاي گذشته در بحث مديريت مصرف برق باعث شده اين مسير از 19خرداد ماه سال جاري تا 15 شهريور پيگيري و استانداري محترم خوزستان نيز اين اختيار را به ما داده است تا با سازمانها و اداراتي كه الگوي مصرف را رعايت نمي كنند برخورد قانوني صورت پذيرد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را 4 ميليارد و چهارصد و شصت ميليون ريال برآورد كرد.

کد خبر : 85953
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ خرداد ١٣٩٧ ١١:٥٦
تعداد بازديد : ٦٧٧
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي