افزايش ظرفيت پست هاي برق كهگيلويه و بويراحمد

به گزارش پايگاه خبري توانير، مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان در خصوص پروژه هاي بهره برداري شده اين شركت در استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: در سه سال اخير ??? مگاولت آمپر به ظرفيت هاي موجود استان كهگيلويه و بويراحمد اضافه شد و در سال ?? نيز بالغ بر ??? مگاولت آمپر به اين ظرفيت ها اضافه مي شود كه توسعه دو پست دهدشت و دنا در همين راستا انجام شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار كرد: سرمايه گذاري انجام شده در توسعه پست هاي دهدشت و دنا شامل تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازي بالغ بر 44 ميليارد ريال بوده است.
وي هدف از توسعه پست دنا را تامين برق شركت گاز پاتاوه دانست و افزود: افزايش ضريب اطمينان و توسعه شبكه برق براي مشتركين خانگي و صنعتي، افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع و افزايش تعداد فيدرهاي خروجي و قابليت مانور در شبكه از ديگر اهداف توسعه پست هاي دهدشت و دنا در استان كهگيلويه و بوير احمد است.
کد خبر : 85935
تاریخ : شنبه ، ١٩ خرداد ١٣٩٧ ١١:٤٩