تجليل از واحدهاي صنعتي همكار با شركت توزيع برق هرمزگان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع هرمزگان، در آييني از مشتركان صنعتي همكاري كننده در برنامه پاسخگويي بار در تابستان سال گذشته قدرداني شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان در اين همايش گفت: تابستان امسال با توجه به كاهش بارندگي بي سابقه در طول 50 سال اخير، وضعيت توليد انرژي برق مناسب نيست.

مهندس محمد ذاكري افزود: كاهش بارندگي و شروع فصل گرما در اين استان، توليد انرژي برق را با كاهش مواجه كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه 4 هزار و 500 مگاوات توان توليدي انرژي برق در كشور كاهش پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: شروع فصل گرما در استان مصرف انرژي برق را افزايش خواهد داد و محدوديت انرژي در تابستان سال جاري بسيار جدي است و نياز به همراهي بيشتر مشتركان در كاهش مصرف انرژي برق در ساعات پيك بار هستيم.

ذاكري ضمن اشاره به ساعات 13 الي 17 كه پيك بار با افزايش روبه رو است، ادامه داد: اين زمان گرمترين ساعات در شبانه روز بوده كه در اين بازه مصارف سرمايشي به مراتب افزايش پيدا مي كند.

به گفته وي، نيروگاه ها با توجه به گرماي بالا هوا، راندمان كاري پاييني خواهند داشت و در ساعات 13 الي 17 با اوج مصرف مواجه خواهيم بود.

مديرعامل توزيع نيروي برق هرمزگان با بيان اينكه 82 درصد مشتركان اين استان در بخش توزيع برق مربوط به مصارف خانگي هستند كه 65 درصد مصرف خانگي دارند، تصريح كرد: اين مشتركان 75 درصد مصرف سرمايشي داشته كه نيازمند همراهي ساير مصارفي هم چون صنايع كه قابليت جابجايي ساعات مصرف انرژي برق داشته را هستيم.

ذاكري افزود: صنايع با توجه به ماهيت شان، قابليت جابجايي ساعات مصرف برق را بيشتر از مصارف ديگر خواهند داشت.

وي همچنين اشاره داشت: براي صنايع موجود در استان طرح هاي تشويقي جهت كاهش مصرف درنظر گرفته شده است.

مديرعامل توزيع نيروي برق هرمزگان با تاكيد بر اينكه در صورت عدم همكاري صنايع مجبور به خاموشي در تابستان خواهيم بود، اظهار كرد: شركت توزيع نيروي برق هرمزگان به دنبال جلوگيري از خاموشي ناگهاني و اجباري در سطح استان است.

ذاكري در ادامه، همكاري صنايع با شركت توزيع نيروي برق هرمزگان در خصوص جابجايي ساعات مصرف را در كاهش بار بسيار موثر دانست.

به گفته وي، 66 هزار مشترك در كل استان وجود دارد كه 2 هزار و 500 مشترك در بخش صنعتي مشغول به فعاليت بوده و 4 درصد مصرف انرژي استان به صنايع اختصاص دارد.

مديرعامل توزيع نيروي برق هرمزگان خاطرنشان كرد: در سال جاري نيازمند 78 مگاوات كاهش مصرف بوده تا به پايداري شبكه در استان برسيم.

ذاكري همچنين به تفاهم نامه هايي با صنايع هرمزگان اشاره كرد و افزود: طرح هاي ذخيره عملياتي، جابه جايي روز جمعه، كاهش بار در ساعات اوج بار، تعطيلات، تعميرات و مولدهاي اضطراري يا ديزل ژنراتور در صورت اجرا از سوي صنايع مشمول طرح هاي تشويقي خواهند شد.

وي با بيان اينكه بهره وري انرژي در سطح كشور در همه شاخه هاي انرژي پايين است، افزود: شاخص مصرف انرژي براي كشور 10 تا 15 درصد بوده و در سطح خاورميانه نيز مصرف انرژي برق كشور 2 تا 3 برابر كشورهاي ديگر است.

مديرعامل توزيع نيروي برق هرمزگان در پايان با اشاره به اينكه بايستي نگاه ملي به بحث مصرف داشته باشيم، تاكيد كرد: رفتارهاي ما در مصرف انرژي در كاهش مصرف بسيار موثر خواهد بود.

کد خبر : 85934
تاریخ : شنبه ، ١٩ خرداد ١٣٩٧ ١٠:٥٢