آخوندي در اولين همايش GIS يكپارچه در سازمان هاي مكان محور:

يكي از كانون هاي اصلي فساد عدم افشاي اطلاعات و انحراف از آن است/ GIS از نظر ماهوي يك طرح ضدفساد است/ خلق دارايي هاي جديد با انتشار آزاد اطلاعات
- وزارتي
نسخه قابل چاپ

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي گفت: اگر توانستيم اطلاعات را به صورت آزاد منتشر كنيم آن وقت مي توان با سربلندي دو هدف را اعلام كرد؛ يكي مبارزه با فساد و دومي افزايش و خلق دارايي هاي جديد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، اولين همايش GIS يكپارچه در سازمان هاي مكان محور، مفاهيم، چالش ها و راهكارهاي پياده سازي موفق GIS سازماني صبح امروز در سالن الغدير وزارت راه و شهرسازي با حضور وزير راه و شهرسازي، معاون برنامه ريزي و منابع، نمايندگان مجلس و مهماني از وزارتخانه هاي بهداشت، كشور و سازمان محيط زيست برگزار شد.

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در آغاز اين همايش ضمن خوش آمد به همه حاضران در اين جلسه و تبريك پيشاپيش ماه مبارك رمضان با مهم دانستن اين جلسه اظهار داشت: آقاي اميني به عنوان معاون برنامه ريزي و منابع امروز جلسه بسيار مهمي را تشكيل دادند و در اين جلسه در خصوص موضوع پراهميتي صحبت مي كنيم.

وي افزود: درخصوص بحث اطلاعات يكپارچه مكاني و سيستم GIS ملي تا به حال در ايران خيلي بحث شده است. در دوره قبل هم به خاطر دارم كه وقتي در وزارت بودم اين مساله در دستور كار بود و بيش از ?? سال است كه در مورد GIS صحبت مي كنيم ولي هنوز آنچنان كه بايد و شايد پيشرفت لازم را نداشتيم.

وزير راه و شهرسازي گفت: همزمان با اين بحث ما از انواع عدم تعادل ها در ايران صحبت مي كنيم. نمونه بسيار برجسته اين عدم تعادل ها منابع آب و گرفتاري كه در آن وجود دارد. عدم تعادل در توزيع جمعيت در سرزمين كه بحث بسيار پيچيده تري است، بحث عدم تعادل در توزيع خدمات، تسهيلات، زيربناها و زيرساخت هاي كشور و انواع عدم تعادل هايي كه با آن مواجه هستيم.

وي افزود: بنابراين با يك موضوع بسيار جديد و مهم روبه رو هستيم و اينكه GIS چه كمكي در اين زمينه مي تواند داشته باشد و چرا اينقدر مهم بوده و بايد به آن توجه شود.

بايد درباره فناوري هاي نوين به يك اجماع نهايي برسيم

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه درخصوص استفاده از فناوري هاي نوين پيچيده برخي نگاه ها اسباب مرگ زودرس آنها را فراهم مي كند، تصريح كرد: در ايران و درخصوص فناوري هاي نوين هنوز به يك اجماع نهايي و حتي نسبي هم نرسيده ايم. معمولا اين سيستم هاي فناوري پيچيده وقتي وارد يك كشور مي شوند آن روح فناوري فراموش شده و بيشتر تبديل به يك سري تكنيك مي شود كه افراد در مورد آن تبليغ و بحث كنند.

وي ادامه داد: دقيقا مرگ اين فناوري ها زماني است كه در حد يك تكنيك آنها را تنزل دهيم آنهم در حالي اين فناوري ها يك تغيير سطح كيفيت، منابع، زندگي و تصميم گيري است.

اين مقام مسئول ادامه داد: در اين خصوص داستان اين نيست كه اطلاعات را روي نقشه داشته باشيم يا نه چون در ايران سال هاست كه ما نقشه هاي جغرافيايي را داريم و اين نيست كه بخواهيم نقشه هاي مدرن را در سطح تكنيك با لايه هاي بيشتر با مدرن تر شدن در سطح تكنيك تنزل دهيم.

آخوندي با اشاره به اين مساله افزود: مساله اصلي در واقع تغيير نظام تخصيص منابع مالي در ايران است و در واقع موضوع يك موضوع ديگر است كه اين بخش كوچك و ابزاري براي آن است. به راحتي از اين موضوع عبور مي كنيم و آن را در حد يك تكنيك تقليل مي دهيم. وقتي اين اتفاق افتاد يكسري مهندس ورود اطلاعات مي كنند و مقاماتي كه مي خواهند به حالتي كاملا منقطع نسبت به اين موضوع تصميم گيري كنند و در نهايت كار خودشان آن را انجام دهند كه در آخر تنها يك مقدار بودجه و كار جديد براي يكسري افراد تنها به وجود آورده ايم. اين اتفاق اساسا هدف ما نبوده و به هيچ وجه هم نبايد باشد.

وزير راه و شهرسازي با تاكيد به موضوع مهم در عصر جديد كه بايد در دستور كار ملي قرار بگيرد، اظهار داشت: در اينجا فرصتي براي بحث هاي نظري نيست اما در عصر جديد موضوع بسيار مهمي وجود دارد كه بايد در دستور كار ملي قرار بگيرد. كل عصر جديد اقتصاد مدرن يك حرف مهم دارد كه به دليل امكان تصميم گيري بسيار فوري و امكان جابه جايي منابع در شبكه پولي و مالي در آن دنيا آن چيزي كه از همه مهم تر است تصميم گيري درباره اطلاعات است.

وي ادامه داد: يعني اگر يك نفر اطلاعات را نسبت به فرد ديگر نيم ساعت زودتر داشته باشد با همان نيم ساعت مي تواند يك جابه جايي داشته باشد كه نفر بعدي نمي تواند. نكته مهمي كه در جنبه هاي مختلف مثل جنگ ها زياد در اين زمينه بحث مي شود.

آخوندي افزود: در حادثه ?? ساپتامبر بحثي بود كه هنوز هم راجع به آن نظريه نهايي داده نشده است. يازده سپتامبر كه آن حادثه رخ داد يك عده زيادي از صاحبان بانك ها و بيمه هاي جهاني روز قبل سهام خودشان را فروختند. به محض اينكه اتفاق افتاد اكثر بيمه هاي بزرگ كه در آن محل بودند ورشكست شدند و كساني كه اين سهام را فروختند ثروت بسيار زيادي به دست آوردند.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين موضوع ادامه داد: هرچند هنوز اطلاعات دقيق ديگري منتشر نشده يا حداقل گزارشي را در اين زمينه نديده ام كه افراد ?? ساعت قبل از اين اتفاق اطلاع داشتند يا نه اما در هر صورت به عنوان يك نمونه مي توان گفت كه عدم تقارن اطلاعات چقدر ثروت را مي تواند جابه جا كند. اين نمونه خيلي خاص است و همين بحث را مي توان راجع به همه طرح هايي كه اجرا مي شود مثل كميسيون ماده ?، راه آهن، ساخت يك پل يا سد يا ديگر موراد به صورت عادي گفت.

يكي از كانون هاي اصلي فساد عدم افشاي اطلاعات و انحراف در اطلاعات است

عباس آخوندي با تاكيد بر اينكه يكي از كانون هاي اصلي فساد عدم افشاي اطلاعات و انحراف در اطلاعات است، تصريح كرد: نحوه تصميم گيري و انتفاع كاملا متفاوت است. در حوزه علم اقتصاد راجع به انحراف در اطلاعات اين اعتقاد وجود دارد كه يكي از كانون هاي اصلي فساد عدم افشاي اطلاعات و انحراف در اطلاعات است.

وي افزود: يكي از منابع اصلي توزيع رانت و سوداگري همين داستان دسترسي به اطلاعات دروني است. كسي كه مي داند در يك شركت بورس الان هيات مديره چه تصميمي مي خواهد بگيرد با آن كسي كه نمي داند داستان متفاوتي دارد.

وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه در بحث دسترسي آزاد به اطلاعات بحث مهم از جهت توزيع منابع و دسترسي به منابع است، گفت: آقاي اميني وقتي اجراي اين طرح را ترغيب مي كردند به ايشان گفتم اگر يك طرح انضباط شهري در ايران مي خواهيم تا مردم از بي نظمي و نداشتن قواره مشخص آن ننالند در ابتداي راه بايد مردم اطلاعات داشته باشند و بدانند كه طرح جامع چيست.

وي ادامه داد: اينكه من از محل پيرامون خودم اطلاعات داشته باشم بسيار مهم است و بدانم كه اين طرح جامع تفصيلي جه ضوابطي را مشخص كرده است. بايد بدانم قرار است اتفاقي در كنار خانه من رخ بدهد، قانوني است يا غيرقانوني است.

اين مقام مسئول در دولت دوازدهم افزود: اين طرح مي خواهد بحث تبادل را انجام دهد تا مردم دسترسي داشته باشند و ما در دولت به دنبال اين مساله بوده و آن را ايجاد مي كنيم.

آخوندي با تاكيد بر اينكه طرح GIS يكپارچه در سازمان هاي مكان محوراز نظر ماهوي يك طرح ضدفساد است، گفت: براي يك كار عملياتي ضدفساد اين مساله پايه اي ترين كار است. درست است اين طرح در ظاهر تكنيكي است كه مثلا نقشه ها و مشخصات جغرافيايي را منتشر مي كند اما ماهيت اين طرح يك طرح ضدفساد است.

وي افزود: اين طرح يك اقتصاد رقابتي است و يك حقوق شهروندي كه در واقع مردم بدانند پيرامون خودشان چه اتفاقي قرار است رخ دهد و اگر حرف و سخني دارند آن را بگويند. بنابراين به اين موضوع نه تكنيكي بلكه ماهوي نگاه مي كنيم.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: از جنبه تكنيكي داشتن هزاران لايه اطلاعات يك كار بسيار تكنيكي و پيچيده است و از نظر فناوري يكي از فناوري هاي پيشرفته كه نياز به ميلياردها تومان سرمايه و جذب آدم هاي نخبه و ضريب هوشي بالاست كه خوشبختانه در كشورمان حجم بالايي از انسان هاي لايق و شايسته را در اختيار داريم و سر جاي خودش مهم است.

وي افزود: با اين حال حواس مان باشد كه ماهيت اين كار حذف عدم تقارن اطلاعات بين مردم است. شما با اين طرح مي توانيد متوجه شويد كه توزيع زيربناهاي كشور از جمله جاده، ريل، دريا، برق، آب، صنعت و غيره با تكميل اين نقشه است. اينكه با ديدن نقشه ببينيد چه اتفاقي در سرزمين رخ داده و چگونه اين اتفاقات در سرنوشت شهرها و مردم اثر مي گذارد.

وزير راه ادامه داد: اين نكته مهمي است كه اميدوارم به صورت عملكردي پيش برود تا مردم استفاده كنند. ممكن است اين بحث را الان يكسري متخصص فقط استفاده كنند اما بايد به سمتي برويم كه اين مورد استفاد روزمره مردم باشد و مردم به صورت عادي از آن بهره ببرند. علت اينكه به همكاران خودم در استان ها اصرار دارم كه هر تصميمي گرفته مي شود سريعا در اين نقشه GIS گذاشته شود اين است كه مردم بدانند در محل شان چه تصميمي مي گيرند و هيچكس نسبت به ديگري برتري اطلاعاتي نداشته باشد.

بحث ماهوي طرح GIS يك پارچه در سازمان هاي مكان محور، ديگر موضوعي بود كه وزير راه و شهرسازي در اين خصوص اظهار داشت: نكته بعدي كه در مورد اين مساله مهم است و از نظر ماهوي مهم، اين است كه در عصر ارتباطات زندگي مي كنيم. اينكه در عصر ارتباطات زندگي مي كنيم يعني چه؟ اينكه شعار مي دهيم يا حرف مان متفاوت است.

وي افزود: چگونه اطلاعات ثروت مي شود؟ همين اتفاقي كه در سيستم اپليكيشن هاي مختلف و در سيستم هاي استارت آپ ها مي بينيد. اگر كسي يك استارت آپ راه مي اندازد اطلاعات توليد ارزش افزوده او مي شود و با يك پردازش آن را به محصول قابل استفاده تبديل مي كند. پس حالا در اين خصوص كشوري پيشرو است كه بيشترين اطلاعات را به آزادترين شكل ممكن به مردم خودش ارائه مي دهد.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اگر دنبال بحث هاي استارت آپي هستيم و اگر دنبال بحث هاي كسب و كارهاي نوين، كل اين كسب و كارها براساس اطلاعات است. لذا اينجاست كه مي بينيد يكسري جوان با سرمايه هاي اندك كه نزديك به صفر است يك ارزش افزوده ميلياردي ايجاد مي كنند . اينها كه زمين، سرمايه و ماشين آلات نداشتند و اطلاعات ابزار كار آنها بوده كه ثروت ايجاد كرد.

وظيفه يك دولت كه مدعي توسعه است توزيع منصفانه اطلاعات است

عباس آخوندي با اشاره به اينكه وظيفه يك دولت كه مدعي توسعه است توزيع منصفانه اطلاعات است، گفت: وظيفه يك دولت كه مدعي توسعه بوده و مي خواهد با بقيه كشورهاي جهان رقابت كرده و دنبال اقتصادي مقاومتي و درون زاست با تكيه بر منابع دروني است بايد اطلاعات دروني را به صورت منصفانه و آزاد در اختيار هركسي كه مي تواند يك خلق ارزش افزوده داشته باشد، قرار دهد.

وي افزود: در اين صورت است كه با راه حل هايي مواجه مي شويم كه به ذهن مان نرسيده و اين مي تواند در حوزه مسكن، حمل ونقل، آب، برق و در هر حوزه ديگري باشد و اينجاست كه اطلاعات تبديل به دارايي مي شود. در همين خصوص به دنبال اين هستيم كه با اين سيستم اطلاعات را به دارايي تبديل كنيم.

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اجراي اين سيستم در وزارتخانه با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به دو ديدگاه در دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره داشت و گفت: به تمام همكاران در وزارتخانه بخشنامه اي ابلاغ شد كه همه موظف شدند اطلاعات را پنهان نكرده و با فاصله زماني كمي آن را منتشر كنند.

وي با اعلام اين نكته كه در بحث دسترسي به آزادي اطلاعات دو ديدگاه وجود دارد ادامه داد: ديدگاه اول اين است كه هركس اطلاعات خواست به او بدهيم و حتي اطلاعات انتشار پيدا كند. ديدگاه دوم اين است كه قبل از درخواست و به محض توليد، اطلاعات منتشر شود. اگر قرار است رشد كنيم نسل جوان كه با اين مفاهيم بهتر از نسل ما آشنا هستند مهم ترين اصل و بحث براي آنها اطلاعات است.

اين عضو كابيته دولت دوازدهم تاكيد كرد: اگر توانستيم اطلاعات را به صورت آزاد منتشر كنيم آن وقت مي توان با سربلندي دو هدف را اعلام كرد. يكي مبارزه با فساد و دومي افزايش و خلق دارايي هاي جديد است كه از اين طريق رخ مي دهد.

وي ادامه داد: اگر اين دو بحث را بپذيريم آن موقع خواهيم فهميد كه اطلاعات بلافاصله توليد، بارگذاري و مستقيم بالا بيايد. بنابراين سيستم بايد از داستان يك سيستم دستي كه توليد اطلاعات مي كند و بعد يك نفر وارد سيستم كرده خارج شود. لذا بايد به سمتي برويم كه اطلاعات هر طرحي كه تصويب مي شود بلافاصله تمام اطلاعات آن در سيستم GIS گذاشته شود.

وزير راه و شهرسازي افزود: اين مساله نه تنها براي مجموعه وزارتخانه بلكه مي تواند براي كل دستگاه حاكميت از جمله قوه مقننه، مجريه و قضائيه باشد كه دسترسي آزاد، بارگذاري همزمان و تولد اطلاعات را داشته باشيم تا همزمان كه اطلاعات متولد شد، شناسنامه دار شده و در سيستم ثبت شود.

عباس آخوندي تصريح كرد: رسيدن به اين مساله زمان بر بوده و نياز به نرم افزار و آموزشهاي پيچيده دارد اما اشكالي نيست و بايد هدف گذاري سيستم ما باشد. تمام همكاران ما چه در وزارتخانه و چه در ادارات كل بايد اين آموزش را ببينند كه لحظه ورود اطلاعات آن اطلاعات با شناسنامه به صورت ديجيتال متولد و به دنيا بيايد. اگر اطلاعات به صورت ديجيتال به دنيا بيايد ديگر اينقدر نگران بارگذاري و نگران دسترسي به اطلاعات نخواهيم بود.

دسترسي آزاد به اطلاعات يك حق شهروندي است

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر دسترسي به اطلاعات آزاد به عنوان يك حق شهروندي گفت: البته در موضوع اطلاعات ما بحث محرمانه و نامحرمانه بودن اطلاعات را داريم كه اينجا بحث ما در مورد اطلاعات طبقه بندي شده نيست چرا كه قانون و مقررات خاص خودش را دارد.

وي افزود: وقتي در مورد اطلاعات صحبت مي كنيم منظور اطلاعات آزاد و غيرطبقه بندي شده است و به دنبال اين هستيم كه اطلاعات را به يك حق شهروندي تبديل كرده و با يك سيستم مدرن در اختيار همه مردم ايران قرار دهيم.

عباس آخوندي در پايان اظهار داشت: از همكاران، سازمان نقشه برداري، وزارت ارتباطات و ديگر عزيزاني كه با ما در اجراي اين طرح همكاري داشتند، تشكر كرده و قويا به همه همكاران تاكيد مي كنم كه اين طرح را اجرا كنند چرا كه سياست وزارتخانه است. از نظر من ميزان موفقيت اين است كه چقدر توانستيم اطلاعات ديجيتال توليد كنيم و به توليد استارت آپ ها و كسب و كارهاي نوپرداخته ايم. همه اين اتفاقات ابزار كار جوان هاي دانشمند و فرهيخته كشورمان است كه چشم اميد ما در آينده به آنها خواهد بود.

کد خبر : 85761
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٦:٠٥
تعداد بازديد : ٦١٥
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور