همايش سالانه مشتركين برق منطقه اي اصفهان برگزار شد

همايش سالانه تعامل با مشتركين با حضور مديران و مسئولين برق و انرژي صنايع و مسئولين شركت برق منطقه اي اصفهان در سالن دكتر حسابي اين شركت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در ابتداي اين همايش مهندس روحاني معاون برنامه ريزي و تحقيقات اين شركت گفت : در سالي كه پيش رو داريم بحث مديريت مصرف انرژي و صرفه جويي از اهميت بسزايي برخورداراست بطوريكه در صورت رعايت نكردن اين مهم با مشكل روبرو خواهيم شد وي ابراز اميدواري كرد باتعامل مفيد و كارآمد با صنايع بتوانيم به يك هم افزايي مؤثر برسيم.

وي حداكثر بار مصرفي شبكه برق منطقه اي اصفهان شامل اصفهان و چهار محال بختياري 4381 مگاوات عنوان كرد و افزود: اين مصرف نسبت به مصرف مشابه سال قبل 3 درصد رشد داشته است .

مهندس روحاني گفت : رشد مصرف برق در سال 96 نسبت به سال قبل از آن 160 مگاوات و با پيش بيني هاي صورت گرفته در پيك بار امسال اين افزايش به 350 مگاوات خواهد رسيد

معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق منطقه اي اصفهان در ادامه گفت : مقدار صرفه جويي مصرف برق مشتركين درسال گذشته درراستاي برنامه تعطيلات و تعميرات صنايع و همكاري آنان با برق منطقه اي اصفهان معادل 194 گيگاوات ساعت بوده است .

وي در پايان در خصوص اهداف عملياتي برق منطقه اي اصفهان در سال جاري گفت : برگزاري جلسات با مشتركين و تعامل با آنها در جهت كاهش مصرف و مديريت بر مصرف تا رسيدن به ميزان كاهش اعلام شده از سوي شركت توانير از اهداف اين شركت مي باشد .

در پايان اين همايش ضمن برگزاري جلسه پرسش و پاسخ صنايع با مسئولين برق اصفهان با اهداي لوح تقدير از 19 صنعت كه در زمينه پيك سايي و برنامه تعميرات و تعطيلات تابستان سال 96همكاري خوبي با برق اصفهان داشته اند تقدير گرديد.

کد خبر : 85757
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٤:٢٥
تعداد بازديد : ٦١٣
فرستنده خبر : monir movahedian attar