تنظيمات جديد PSS نيروگاه بندرعباس بر روي واحد يك اين نيروگاه قرار گرفت

تنظيمات جديد PSS نيروگاه بندرعباس كه بر اساس مطالعات شبكه برق ايران و با هدف افزايش پايداري شبكه و نيروگاه در نوسانات فركانس پايين استخراج شده بود، بر روي واحد يك نيروگاه بندرعباس قرار گرفت و با موفقيت تست شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،، اين تنظيمات توسط متخصصان جوان گروه نظارت بر تنظيمات تجهيزات كنترلي دفتر برنامه ريزي و نظارت بر امنيت شبكه و بر اساس اقدامات و مطالعات گسترده در سال 96 استخراج شده و با همكاري بخش هاي مرتبط در نيروگاه بندرعباس، شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و معاونت راهبري شبكه تست شد.

بر اساس شبيه­سازي­هاي انجام شده بر روي شبكه برق ايران و همچنين اطلاعات ثبت شده در مركز WAMS مشخص شد يكي از نيروگاه هايي كه سهم زيادي در نوسانات بين ناحيه­اي دارد نيروگاه بندرعباس است. PSS اين نيروگاه با توجه به شرايط خاص آن و با هدف افزايش توان انتقالي، در سال 1368 توسط گروهي تحت سرپرستي دكتر "حميد لساني" تنظيم شده بود. در سال­هاي اخير، سيستم تحريك و PSS واحدهاي اين نيروگاه به طور كامل تعويض شده و پارامترهاي آن نيز توسط پيمانكار به صورت محلي و بدون انجام تحليل و محاسبات شبكه تعيين و تنظيم شد. از طرف ديگر، ساختار و آرايش شبكه از سال 1368 تاكنون به طور وسيعي تغيير كرده است. بنابراين بررسي مدل و پارامترهاي سيستم تحريك و همچنين بازتنظيم پارامترهاي PSS اين واحدها با تكيه بر تحليل و محاسبات شبكه در شرايط جديد ضروري بوده است.

به همين منظور، رويه­اي با ده مرحله براي بازتنظيم PSS نيروگاه بندرعباس تدوين شد. بر اين اساس، گروه تنظيم PSS دفتر برنامه­ريزي و مطالعات امنيت شبكه در شركت مديريت شبكه برق ايران، ضمن بازديد از نيروگاه بندرعباس طي چندين سفر و گردآوري اطلاعات ديناميكي با همكاري كارشناسان نيروگاه بندرعباس، به استخراج مدل و پارامترهاي مورد نياز و همچنين اعتبارسنجي آنها در تست­هاي مختلف پرداختند.

پس از آن با استفاده از اطلاعات استخراج شده و در نظر گرفتن مدل ديناميكي شبكه، پارامترهاي جديد PSS بندرعباس را با هدف بهبود پايداري ديناميكي شبكه برق ايران، هم از نظر نوسانات محلي و هم نوسانات بين ناحيه­اي، مورد بازبيني قرار دادند.

در راستاي نيل به اين هدف، انواع شبيه­سازي­ها و تحليل­ها در حوزه زمان و فركانس با مشاوره دكتر لساني در يك سال اخير صورت پذيرفت و پس از اطمينان از كارآمدي پارامترهاي جديد، اين پارامترها در اسفند ماه سال گذشته عملاً بر روي PSS واحد 1 نيروگاه بندرعباس قرار گرفت و تست­هايي نظير تست پله و ورود و خروج خط با موفقيت انجام شد. قرار بر اين است كه اين تنظيمات در شرايطي كه كليه واحدهاي نيروگاه بندرعباس در مدار قرار دارند بر روي واحدهاي مختلف قرار داده شده و تست شود تا پس از آن واحدهاي اين نيروگاه نقش موثرتري در افزايش ميرايي نوسانات بين ناحيه اي شبكه ايفا كنند.

اميد مي­رود در ادامه اين اقدام ملي كه بدون مشاركت مشاور خارجي و با تلاش متخصصان جوان ايراني در حال اجرا است، PSS ساير نيروگاه­هاي كشور نيز به طور هماهنگ تنظيم شده و در آينده­اي نزديك شاهد افزايش هر چه بيشتر پايداري و امنيت شبكه برق كشور باشيم.

حفظ پايداري و امنيت شبكه برق كشور از وظايف اصلي برنامه­ريزان و بهره­برداران شبكه برق هر كشور
بوده و نيروگاه­هاي شبكه نيز به عنوان اصلي­ترين اجزاء شبكه نقش بسزايي در حفظ امنيت شبكه دارند. لذا شناخت دقيق هر نيروگاه و بررسي تأثير متقابل آنها بر پايداري شبكه و نيروگاه­هاي ديگر داراي اهميت است. انجام مطالعات ديناميكي و بازتنظيم تجهيزات كنترلي شبكه مانند PSS نيروگاه­ها، نقش مهمي در افزايش پايداري و در پي آن افزايش امنيت شبكه برق كشور دارد.

کد خبر : 85755
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٤:١٧
تعداد بازديد : ٦٥٤
فرستنده خبر : نرگس موسوي