دبيركميته كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق مازندران

نصب 195 دستگاه ترانس كم تلفات در سال 96

دبيركميته كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق مازندران گفت:كاهش تلفات به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش توزيع نيروي برق و از مسائل استراتژيك، بلند مدت و يكي از مهمترين اهداف صنعت برق است.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس نورعلي قاسمي شوبي از نصب 195 دستگاه ترانس كم تلفات در سال 96 خبرداد.
وي افزود: هدف نهايي وزارت نيرو و شركت توانير، رساندن تلفات در حد استانداردهاي جهاني در محدوده زماني قابل قبول است.
قاسمي گفت: در سال 96 بالغ بر 45 كيلومتر شبكه 20 كيلو ولت، 66 كيلومتر شبكه فشار ضعيف، 195 دستگاه ترانس كم تلفات با مجموع ظرفيت 23193 كيلو ولت آمپر احداث گرديد.
دبيركميته كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق مازندران بيان داشت: در حوزه بازرسي و تعويض كنتورهاي معيوب با تعويض 17663 دستگاه كنتور معيوب و كشف 4607 برق غير مجاز از هدر رفت 81 ميليون كيلوولت ساعت انرژي جلوگيري به عمل آمد.
وي با اشاره به اينكه در پايش شبكه بالغ بر 6824 برق غير مجاز جمع آوري و به انشعاب تبديل گرديد، افزود؛ 38524 دستگاه كنتور مكانيكي فيكس شد و براي ساماندهي معابر 1677 دستگاه كنتور نصب و بالغ بر 42 كيلومتر كابل سرويس فرسوده و با مقاطع پائين تعويض گرديد.
قاسمي گفت: در سال 96 علي رغم تغيير قرائت كنتور از 8 دوره به 6 دوره و نيز افزايش 10 درصدي فروش انرژي نسبت به سال گذشته و همچنين كاهش انرژي معابر نسبت به كل انرژي در مقايسه با سنوات گذشته تلفات به عدد پايدار 35/13 درصد رسيد.
وي در پايان بيان داشت: در صورت تزريق اعتبارات قابل توجه در سال جديد نسبت به كاهش تلفات در سطح شركت توزيع نيروي برق مازندران اقدامات موثرتري صورت خواهد پذيرفت.
کد خبر : 85754
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٣:٠٣
تعداد بازديد : ٦٢٤
فرستنده خبر : سيروس كرامتي فرح آبادي