برگزاري دوره آموزشي قانون ارتقاي سلامت اداري

دوره آموزشي قانون ارتقاي سلامت اداري در سطح مديران شركت برق منطقه اي خوزستان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، با توجه به تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سال 93 و لزوم تبعيت سازمان ها از اين قانون و آشنايي با وظايف قانوني سازمان ها اين دوره برگزار شد.

هدف از برگزاري اين دوره آموزشي، آشنايي با مفاهيم فساد، انواع فساد، مصاديق فساد، نوع و دسته بندي فساد، شاخص هاي فساد، فساد از نظر ابعاد سازماني، فساد از نظر سطوح سازماني و ... بوده تا حاضران در دوره علاوه بر شناخت فساد با چگونگي مبارزه با فساد در درون سازمان نيز آشنا شوند.

مدرس اين دوره، اكبر صفدري مدرس دوره هاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با فساد، داراي مدرك دكتراي بانكداري و داراي 14 كتاب تاليفي در زمينه مبارزه با فساد، پولشويي و امور مالي بوده است.

علاوه بر دوره آموزشي قانون سلامت اداري ويژه مديران، دوره آموزشي مبارزه با پولشويي ويژه روساي اداره، گروه و قسمت در شركت برق منطقه اي خوزستان برگزار شد.

کد خبر : 85745
تاریخ : چهار شنبه، ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١١:٠٨
تعداد بازديد : ٥٨٨