مديريت خلق منابع در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

در بيست و سومين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق كشور، مديريت خلق منابع در شركت توزيع برق استان سمنان ارائه شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، در بيست و سومين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق كشور، مديريت خلق منابع در شركت توزيع برق استان سمنان ارائه شد.

مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان در حضور جمعي از مديران عامل و معاونان مالي و پشتيباني شركت هاي توزيع برق كشور گفت: اداره كردن اقتصادي شركت ها و سازمان ها همواره به عنوان يك چالش مهم و اساسي براي مديران ارشد به شمار مي رود.

مهندس سيد محمد موسوي زاده با اشاره به اين كه برون سپاري فعاليت ها، يك راهكار شناخته شده براي اقتصادي كردن شركت ها محسوب مي شود افزود: مقتضيات زماني و مكاني به عنوان بخشي از پارامترهاي موثر در تحليل هزينه فايده پروژه ها بايد لحاظ شود.

وي با عنوان اين كه يك سازمان را مي توان با حداكثر فايده و كمترين هزينه اداره كرد يادآور شد: در شركت توزيع برق استان سمنان قبل از تصميم گيري در خصوص اجراي پروژه ها، مراتب به طور كامل از ابعاد مختلف مورد بررسي و تحليل مي گيرد و بهينه ترين روش براي اجراي آن انتخاب مي شود.

وي اظهار داشت: كاهش قيمت تمام شده و ارتقاي بهره وري با در نظر گرفتن كيفيت خدمات، به عنوان مهم ترين راهبردها براي مديريت شركت است.

مهندس موسوي زاده تصريح كرد: در بخش عمراني، منجمله مديريت پروژه در احداث ساختمان هاي شركت و حوزه هاي برنامه ريزي و مهندسي و مالي پشتيباني 188 ميليارد و 208 ميليون ريال خلق منبع و صرفه جوئي در سال گذشته حاصل شده است.

وي اضافه كرد: صرفه جوئي صورت گرفته مربوط به سال96 در حوزه جاري، شامل رزمايش خدمت متعالي، مهندسي مجدد فرآيندهاي برون سپاري، كاهش زمان خاموشي و روشنايي معابر، استفاده از دانش بومي در عيب يابي و تعمير ريكلوزرها، كليدهاي قدرت و ساير تجهيزات وبهره گيري از سيستم ويدئو كنفرانس براي برگزاري جلسات، مبلغ 41ميليارد و467 ميليون ريال است.

وي با اظهار اين كه خلق منبع در حوزه امور مالي و مالياتي مربوط به سال قبل، 29ميليارد ريال بوده خاطرنشان ساخت: مجموع صرفه جوئي هاي انجام شده در خصوص خلق منابع در شركت توزيع برق استان سمنان در سال1396،رقمي حدود99 ميليارد و 95 ميليون ريال برآورد مي شود كه اين مبلغ مي تواند با توجه به دو هزار و 904 ميليون كيلو وات ساعت انرژي فروخته شده، ارزش قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق توليد شده را قريب 34 ريال كاهش دهد.

کد خبر : 85739
تاریخ : سه شنبه ، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٩:٣٣
تعداد بازديد : ٥٦٣