نشست مديريت امور برق شهرستان نرماشير با فرمانده نيروي انتظامي

موحدي گفت:خوشبختانه در سال 96ما هيچ گونه سرقت ترانسفورماتور نداشته ايم و همچنين كاهش قابل توجهي در سرقت سيم مشاهده مي شود كه اين ماحصل تلاش و پي گيري نيروي انتظامي در اين شهرستان است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين جلسه با حضور نماينده مجلس در شوراي اسلامي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و مديريت برق شهرستان نرماشير در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد.

موحدي مديريت برق شهرستان نرماشير در اين نشست ضمن قدرداني از عملكرد فرماندهي ناحيه انتظامي در حوزه برق، بيان كرد: خوشبختانه نيروي انتظامي در شهرستان نرماشير توانسته است ضريب امنيت بالايي در حوزه برق ايجاد كند.

وي به ارائه عملكرد امور برق شهرستان نرماشير پرداخت و گفت: طي چند ساله اخير شركت برق جنوب استان كرمان تعداد زيادي پروژه هاي مربوط به رفع افت ولتاژ اجرا كرده است كه در طول چند دهه اخير بي سابقه بوده است.

موحدي در ادامه خاطرنشان كرد: خوشبختانه در سال 96 ما هيچ گونه سرقت ترانسفورماتور نداشته ايم و همچنين كاهش قابل توجهي در سرقت سيم مشاهده مي شود كه اين ماحصل تلاش و پي گيري نيروي انتظامي در اين شهرستان است.

کد خبر : 85728
تاریخ : سه شنبه ، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٣٧
تعداد بازديد : ٥٢٧