با هدف ارزيابي تجهيزات شبكه و توانايي بازوصل شبكه برق تهران در شرايط اضطراري انجام شد

مانو ر(تغييرات در شبكه) بازوصل نيروگاه ري

با هدف ارزيابي تجهيزات شبكه و توانايي بازوصل شبكه در شرايط اضطراري، مانور(تغييرات در شبكه) بازوصل نيروگاه ري، مركز كنترل ديسپاچينگ TAOC ، پست هاي ري و اسلامشهر انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل ازروابط عمومي برق تهران، به نقل از نماينده خبري مجري پدافند غيرعامل و مديريت بحران؛ با هدف ارزيابي تجهيزات شبكه و توانايي بازوصل شبكه در شرايط اضطراري، بامداد 22 ارديبهشت ماه، مانور (تغييرات در شبكه) بازوصل نيروگاه ري، مركز كنترل ديسپاچينگ TAOC ، پست هاي ري و اسلامشهر انجام شد.

بنا بر اين گزارش عوامل مديريت راهبري شبكه، نيروگاه گازي ر ، مجري پدافند غيرعامل و مديريت بحران و امور انتقال نواحي تهران در مانور (تغييرات در شبكه) بازوصل نيروگاه ري حضور داشتند.

مانور (تغييرات در شبكه) خارج كردن يكي از واحدهاي نيروگاه ري و وصل مجدد آن و اتصال به شبكه از طريق جزيره كردن بخشي از شبكه انتقال كه با نظارت شركت مديريت شبكه برق ايران و اجراي عوامل نيروگاه ري و مديريت راهبري اين شركت انجام مي شود.

کد خبر : 85726
تاریخ : سه شنبه ، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٨:٤٩
تعداد بازديد : ٦٣٠