مديركل دفتر نظارت بر بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت توانيرخبرداد

تدوين و بروزرساني نظامنامه ايمني پيمانكاران

كميته تدوين نظامنامه ايمني پيمانكاران صنعت برق، فردا در شركت توانير تشكيل جلسه خواهد داد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس سيد اعتضاد مقيمي مديركل دفتر نظارت بر بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت توانير با اعلام اين خبر گفت: كميته تدوين نظامنامه ايمني پيمانكاران، يكي از زيرمجموعه هاي كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق است.
به گفته مقيمي، دراين جلسه، تعدادي از اعضاي كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق حضور خواهند داشت.
در نشست مذكور، تدوين نظامنامه ايمني پيمانكاران مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
برپايه اين گزارش، مهندس كردي مديرعامل شركت توانير چندي پيش دستور داد تا با تشكيل كارگروه تخصصي ايمني صنعت برق، تدوين و به روزآوري رويه ها، دستورالعمل ها و مقررات ايمني، تدوين روش يكپارچه تجزيه و تحليل و تصميم سازي حوادث در دستور كار توانير قرار گيرد.
براساس احكام صادر شده، تدوين و به روزآوري رويه ها، دستورالعمل ها و مقررات ايمني، تدوين روش يكپارچه تجزيه و تحليل و تصميم سازي حوادث، تهيه راهكارهاي پيشگيري از حوادث با استفاده از تجربيات و تجزيه و تحليل حوادث گذشته، تهيه و تدوين دستورالعمل تعيين صلاحيت ايمني پيمانكاران، تهيه و تدوين دستورالعمل ارزيابي عملكرد ايمني پيمانكاران را از جمله وظايف كارگروه مذكور در سطح شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق خواهد بود.
کد خبر : 85710
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٦:١٣
تعداد بازديد : ٦٧٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور