توانير به دنبال شناسايي شركت هاي فعال در حوزه اينترنت اشيا

شركت توانير از شركت هاي فعال در حوزه اينترنت اشيا IOT خواست تا رزومه كاري خود را ارسال نمايند.

شركت توانير از شركت هاي فعال در حوزه اينترنت اشيا IOT خواست تا رزومه كاري خود را ارسال نمايند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، بررسي هاي صورت گرفته نشان داده است كه بهره گيري از اينترنت اشيا IOT مي تواند مي تواند در بهبود سطح رفاه و كاهش مصرف انرژي موثر باشد.
از اين رو شركت توانير كه در سال جاري پروژه اي را به صورت پايلوت در اين خصوص آغاز كرده، شناسايي شركت هاي فعال در حوزه اينترنت اشيا را در دستور كار خود قرار داده است.
برهمين اساس شركت توانير با درك اين شرايط، ضمن انتشار اعلاني در رسانه ها، از شركت هاي فعال در حوزه اينترنت اشيا خواسته است تا رزومه كاري خود را به اين شركت ارسال نمايند.
شركت هاي فعال در اين حوزه بايد رزومه خود را در قالب معرفي شركت، زمينه هاي فعاليت، فهرست پروژه هاي مرتبط و شاخص، فهرست مشتريان گذشته و افتخارات، مجوزها و رتبه هاي اخذ شده را به دفتر مديريت مصرف برق و خدمات مشتركين شركت توانير ارسال نمايند.
شرك هاي فعال دراين زمينه مي توانند رزومه خود را به آدرس تهران، ميدان ونك، خيابان شهيد عباسپور. ساختمان مركزي شركت توانير و صندوق پستي 6467-14155 . دفتر مديريت مصرف برق. ارسال نمايند.
برپايه اين گزارش، فناوري اينترنت اشياء Internet of Things به عنوان چهارمين انقلاب صنعتي به شمار مي رود كه با هدف توانمندسازي اشياء براي اتصال در هر زمان و در هر مكاني، با هر چيزي و هر شخصي است كه از مسير يا شبكه و خدمتي به صورت ايده آل استفاده مي كند، طراحي مي شود.
اين فناوري در حوزه هاي مختلف نظير انرژي، حمل و نقل و سلامت مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
اين فناوري ارتباطات تنگاتنگي با فناوري هاي ديگر نظير داده هاي عظيم، نسل پنجم تلفن همراه 5G و رايانش ابري دارد.

کد خبر : 85704
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٨:١٤
تعداد بازديد : ٩٤١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور