ارزيابي معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي كرمان آغاز شد

در جلسه اي با حضور نمايندگان شركت توانير، مديرعامل و كاركنان معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي كرمان برگزار شد؛ ارزيابي عملكرد سال 96 معاونت بهره برداري برق كرمان آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق كرمان، در جلسه اي با حضور نمايندگان شركت توانير، مديرعامل و كاركنان معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي كرمان برگزار شد؛ ارزيابي عملكرد سال 96 معاونت بهره برداري برق كرمان آغاز شد.

در اين جلسه، سرپرست گروه ارزياب ضمن قدرداني از شركت برق منطقه اي كرمان اظهار داشت: بحث نگهداري و استفاده بهينه از تجهيزات بحث اصلي معاونت بهره برداري است و كار معاونت بهره برداري كاري دائمي است و همه ما در جهت هدف نهايي صنعت كه رساندن برق مطمئن به مردم گام برميداريم.

مهندس عبدالرضا يزداني مدير دفتر بهينه سازي خط برق فارس افزود: ارزيابي معاونت بهره برداري درواقع تنها ارزيابي يك معاونت نيست بلكه عمكرد ساير معاونت ها نيز به طور ضمني سنجيده مي شود زيرا عملكرد تمامي معاونت هاي يك شركت در ارتباط با يكديگر است و داراي سهم هستند.

وي افزود: هدف از ارزيابي انتقال تجربيات بيان شده است و ما هم به صورت متقابل از تجربيات موفق شركت بهره خواهيم برد و الگوهاي مناسبتر شناسايي خواهند شد.

وي ابراز اميدواري كرد: علي رغم همه مشكلات موجود امسال نيز شرايط مناسبي را براي تامين برق مطمئن داشته باشيم.

همچنين مديرعامل شركت برق منطقه اي استان كرمان ضمن خير مقدم به گروه ارزياب گفت: قطعا ارزيابي داراي نقاط قوت بوده كه ادامه پيدا كرده است هدف آن بهبود وضعيت موجود برطرف كردن ضعف ها و انتقال تجارب است.

علي اصغر نصرالهي افزود: در سال هاي اخير شاهد ايجاد بحران هايي در استان هاي ديگر بوديم بايد از تجربيات مشابه استفاده كنيم و در صورت وجود نقص مشابه به رفع آن مبادرت ورزيم زيرا رفع نقص با هزينه كمتر انجام مي شود و همچنين تبعات اجتماعي ناشي از خاموشي به صنعت تحميل نخواهد شد.

وي گفت: صنعت برق صنعتي زنده است و زيرساخت همه زيرساخت هاست بنابرين بودجه اي كه در اختيار ما قرار مي گيرد بايد به صورت سنجيده بر روي الويت ها هزينه شود.

مديرعامل شركت برق منطقه اي كرمان تاكيد كرد: با توجه به گستردگي منطقه نگهداشت و سرويس و نگهداري شبكه و استفاده درست از تجهيزات حائز اهميت است و بايد با صيانت و تعميرات لازم تا جاي ممكن از تجهيزات شبكه استفاده شود.

مهندس نصرالهي ابراز اميدواري كرد: مشاهده و تذكر نقاط ضعف و نقاط آسيب پذير شبكه، كه منجر به كاهش شرايط بحراني مي شود از جمله تاثيرات اين نشست ها باشد.

همچنين در اين جلسه حسين سليميان معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي كرمان گفت : بهره برداري ممكن است به دو عارضه متوقف كننده دچار شود؛ يكي درگير شدن با جزئيات و ديگري درگير شدن با امور فوري كه در صورتي كه سيستم را نشناسيم دچار مي شويم.

وي افزود: راه حل اين دو مساله اين است كه به جاي توجه به جزئيات كل نگر باشيم و به جاي توجه به امور فوري به سيستمي برسيم كه بتوانيم به شناسايي دلايل اصلي مسائل بپردازيم و مهمترين هدف ارزيابي شناسايي اين ايده هاست.

وي گفت: با توجه به استعلام شركت توانير مبني بر اصلاح روش ارزيابي در پايان دوره ارزيابي در صورتي كه اصلاحي بر روش ارزيابي مي تواند صورت گيرد در جلسه پاياني مطرح شود.

اين ارزيابي به مدت يك هفته و بر روي پست هاي زرند 2، سيرجان 2، شهرك صنعتي رفسنجان و صدا و سيما و 4 خط كرمان – زنگي آباد، سيرجان – سمنگان، زرند – يزدان آباد و سيرجان- مشيز و صورت مي گيرد.

کد خبر : 85702
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ١١:١٥
تعداد بازديد : ٦٠٩