احداث 2500 كيلومتر كابل خودنگهدار در استان مركزي

معاون برنامه ريزي ومهندسي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي از احداث نزديك به 2500 كيلومتر كابل خودنگهدار در استان تاكنون خبر داد.

به گزارش ژايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مركزي، مهندس محمود محمودي گفت:با اجراي اين طرح، علاوه بر افزايش ضريب پايداري خطوط برق رساني و كاهش تلفات انرژي، ميزان رضايت مشتركان به ميزان بسيار زيادي افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته 251كيلومتر شبكه برق به طول شبكه افزوده شده است، افزود: هم اكنون طول شبكه توزيع برق بيش از 20هزاركيلومتر است.

مهندس محمودي تغيير مدل ديتا در سامانه اطلاعات مكاني GIS،استقرار سيستم Web Gis جديد شركت توزيع با اتصال آن به سيستم 121 و بيلينگ، تدوين دستورالعمل جديد GIS جهت استاندارد سازي عملكرد واحدهاي اجرايي،پياده سازي سيستم جديد Desktop Gisپياده سازي طرح پايلوت كشوري فيلد گريد ملي در عوارض مكاني مهم مانند پايه، ترانس و مشتركان و تاليف كتاب كاربردي ژئو اينفورماتيك در صنعت توزيع برق را از جمله فعاليت هاي انجام شده دانست.

وي پيگيري اجراي طرح اصلاح شبكه توزيع برق بازار اراك در محدوده كانال احداثي، تهيه برنامه بارگيري پست هاي اراك7، دودهك، شهابيه و آوه و به مدار آمدن پست هاي دودهك و صنعتي 4 ساوه،انجام محاسبات طرح هاي احداث شبكه فشار متوسط هوايي بالاي يك كيلومتر با نرم افزار هاي cyme را از ديگر اقدامات برشمرد.

معاون برنامه ريزي ومهندسي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي بابيان اينكه نزديك به 2500كيلومتر كابل خودنگهدار در سطح استان احداث شده است، افزود: از اين ميزان 1800 كيلومتر جايگزين شبكه فرسوده شده است.

مهندس محمودي احداث و اصلاح شبكه توزيع برق بازار تاريخي اراك محدوده كانال 150 متري گذر سپهداري تا ميدان ارك، احداث 1200 متر كانال جهت خروجي پستهاي 63 اراك 6 و 7 و 5، اصلاح و بهينه سازي شبكه توزيع شهري، نصب كنتور هاي هوشمند فهام، اصلاح شبكه فرسوده شهري روستايي به ميزان 580 كيلومتر و اصلاح شبكه هاي توزيع برق روستايي از محل اعتبارات استاني به مبلغ 44 ميليارد ريال از ساير اقدامات انجام شده برشمرد.

کد خبر : 85701
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٨:٤٢
تعداد بازديد : ٥٩٤