هنر آينده نگري و گفتمان مردمي از الزامات بارز فعاليت روابط عمومي هاست

هنر آينده نگري، گفتمان مردمي، نگرش دراز مدت به اصلاح و بهينه سازي، از الزامات بارز فعاليت روابط عمومي هاست كه حاصل آن، ارتقا بخشيدن به جامعه مي باشد.

رحيم شهرتي فر، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي كه به عنوان مهمان در همايش مديران روابط عمومي هاي صنعت آب و برق سراسر كشور در تبريز سخن مي گفت، ضمن تاكيد بر اين مطلب افزود: در شرايط كنوني جامعه جهاني، اهميت و اثربخشي علوم ارتباطات و روابط عمومي چندين برابر شده است.
وي افزود: ما به دنبال اصلاح، بهينه سازي و رقابت براي رشد و توسعه هستيم كه يكي از الزامات اجتماعي آن، تقويت روحيه انسان دوستي است و نبايد نفع شخصي و فردي را به نفع ملي ترجيح دهيم چراكه هدف اصلي ما در خدمت رساني، در درجه اول اخلاق مداري و پيشرفت جامعه مان است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي در همايش مديران روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور:
دكتر شهرتي فر با اشاره به اهميت مهم و زيرساختي صنعت آب و برق در كشور و تمامي جوامع تصريح كرد: خوشبختانه زيرساخت هاي آب و برق در كشور ما به ويژه در خصوص عملكرد دولت تدبير و اميد، كاملاً قابل اتكا و اميدوار كننده است.
معاون استاندار آذربايجان شرقي در بخش ديگري از سخنان خود از شرايط مطلوب بارندگي امسال در استان آذربايجان شرقي خبر داد و پيرامون پروژه هاي صنعت آب و برق در اين استان مواردي را بيان داشت.
وي افزود: در حال حاضر 5 پروژه نيروگاهي در استان با 1200 ميليارد تومان اعتبار ريالي و 300 ميليون دلار فاينانس خارجي در حال احداث است كه اميدواريم وزارت نيرو در اين خصوص براي تحقق كامل و  برنامه ريزي شده اين پروژه ها توجه ويژه داشته باشند.
شهرتي فر، مديريت صحيح منابع آبي را مورد تاكيد قرار داد و برخي پروژه هاي مربوط به احياي درياچه اروميه را براي حاضرين تشريح نمود.
وي در پايان سخنان خود همكاري موثر روابط عمومي ها و مردم را بسيار مهم دانسته و با اشاره به ضرورت اطلاع رساني برنامه هاي صنعت آب و برق به مردم، تاكيد كرد كه نبايد در اين اطلاع رساني ها به موضوع "زمان" بي توجه باشيم.


کد خبر : 85698
تاریخ : شنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٩:٣٩
تعداد بازديد : ٢٩٥