بيش از 15ميليارد ريال خسارت به برق اهواز در اثر توفان وارد شد

معاون بهره برداري برق اهواز گفت: توفان شب گذشته در اهواز 15 ميليارد و هفتصد ميليون ريال به شبكه برق اين شهر خسارت وارد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، سعيد آقايي معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ درخصوص تاثيرتوفان شب گذشته بر شبكه برق گفت: توفان شب گذشته با سرعت85 كيلومتر برساعت اين شهر را درنورديد و تا ساعت 12 شب تعداد 80 فيدر فشار متوسط متاثر از اين حادثه شد و طبق اعلام اوليه در 15 نقطه شاهد سيم بريدگي بوديم.

وي درادامه افزود: گروه هاي عملياتي بلافاصله با آمادگي كامل در محلهاي آسيب ديده حاضر و با تلاش و جديت تا ساعت 2 بامداد 68 فيدرعادي سازي و 12 مورد باقيمانده تا ساعت 6 بامداد رفع آسيب و عادي سازي شد.

معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز همچنين گفت: پس ازعادي سازي فيدرها، اولويت ما رفع اشكال ترانسفورماتورهاي آسيب ديده بود كه از ساعات اوليه حضور گروهها شروع شد و باتوجه به اينكه نيروهاي عملياتي اين شركت، درحال كار روي شبكه هستند، انتظارمي رود تا ساعت 16 كليه نقاط باقيمانده عادي سازي شود.

آقائي دربخش ديگري ازسخنان خود اظهار داشت: در اثر توفان شب گذشته در بخش غيزانيه و شهرستان حميديه حدود 50 اصله پايه سقوط كردندكه بخشي از بار بلافاصله انتقال داده شد و در تلاش هستيم تا پيش ازغروب امروز، قسمت هاي باقيمانده را نيزبرقدار كنيم.

وي در مورد ميزان خاموشي درسطح كلانشهراهواز ناشي از توفان گفت: ازمجموع340 فيدر فشار متوسط اين كلانشهرتعداد 80 فيدر دچار مشكل شدكه بيشترين آسيب وارده در حوزه اموربرق منطقه 4 ومحدوده كوي گلستان است ولي در مجموع كمتر از 20 درصد از شهر دچار بي برقي شد و در شهرستان حميديه و بخش غيزانيه نيزتعداد 50 اصله پايه سقوط كردند كه تا قبل از عصرامروز وضعيت شبكه اين مناطق را عادي سازي خواهد شد.

معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز همچنين افزود: درحال حاضر همكاران ما تلاش دارند تا مشكل شبكه برق مناطق 300دستگاه و بخشي ازمسيرجاده خرمشهر،كوي علوي و كوي سادات را در تاعصر امروز مرتفع كنند.

سعيدآقائي خسارت ناشي از توفان جمعه شب 21 ارديبهشت 97به برق اهواز را بالغ بر 15ميليارد و هفتصد ميليون ريال برآورد كرد.

کد خبر : 85694
تاریخ : شنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٥:٠٦
تعداد بازديد : ٥٢٨