اتمام عمليات اجرايي خط 230 كيلوولت نيروگاه شوباد

عمليات اجرايي خط 230 كيلوولت نيروگاه شوباد به پست كهنوج با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال به اتمام رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي كرمان، عمليات اجرايي خط 230 كيلوولت نيروگاه شوباد به پست كهنوج با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال به اتمام رسيد.

طول اين خط 15 كيلومتر و دو مداره با هادي كاناري است.

با اتمام اين خط و برقدار شدن آن رينگ نيروگاه شوباد به پست كهنوج 2 و پست هليل تكميل و كمك شاياني به افزايش قابليت اطمينان شبكه جنوب مي شود.

کد خبر : 85543
تاریخ : سه شنبه ، ٠٤ اردیبهشت ١٣٩٧ ١١:١١