مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان بيان داشت:

درصورت هدف گذاري مناسب،ارزيابي ها مي تواند عامل موثري براي كاهش هزينه ها در صنعت برق باشد

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان مسئله اصلاح اقتصاد برق و الگوي مصرف را دوچالش اصلي صنعت برق عنوان كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان ، مهندس متولي زاده در جلسه افتتاحيه ارزيابي معاونت بهره برداري اين شركت اظهارداشت:در صورتي كه اقتصاد برق و اصلاح الگوي مصرف مورد توجه قرار نگيرد ، با مشكلات جدي در تامين برق مواجه خواهيم شد.

وي همچنين افزود: تامين برق مطمئن و پايدار مردم جزو وظايف صنعت برق است و اينكه برق با چه هزينه اي توليد شده و در اختيار مردم قرار مي گيرد ، بايد مورد توجه قرار بگيرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان درادامه اظهار داشت: يك كيلووات ساعت برق درسال 1357با قيمت 5/3 ريال در اختيار مشتركين قرار مي گرفت و درحال حاضر يك كيلووات ساعت برق670ريال است درصورتيكه اگر قيمت برق متناسب با تورم سالانه افزايش مي يافت بايد به 2500 ريال مي رسيد ، به عبارت ديگر برق درحال حاضر از نظر ارزش واقعي 75 درصد ارزان تر از ابتداي انقلاب در اختيار مشتركين قرار مي گيرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه دو موضوع اقتصاد برق و بدمصرفي يا الگوي نامناسب مصرف فشار زيادي بر اين صنعت وارد كرده كه با ادامه وضع فعلي امكان پذير نيست لذا توجه به مديريت و اصلاح الگوي مصرف برق به عنوان منطقي ترين راه چاره مد نظر است.

متولي زاده با اشاره به اينكه اصلاح الگوي مصرف برق به فرهنگ سازي نياز دارد ، اظهار داشت: لازم است تا شيوه نامناسب مصرف برق در كشور اصلاح شود كه اين امر از سرمايه گذاري جديد در صنعت برق جلوگيري مي كند و باعث كاهش هزينه ها در اين صنعت مي شود.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان ضمن تاكيد بر اينكه بهره برداري جزو كليدي ترين فعاليت هاي صنعت برق محسوب مي شود ، افزود: همكاران بهره برداري با تدبير و برنامه ريزي دقيق مي توانند از تجهيزات موجود استفاده بيشتري كنند و نياز به سرمايه گذاري را دراين بخش كاهش دهند.

وي نقش ارزيابان و انجام ارزيابي هاي دوره اي در صنعت برق را در راستاي تحقق اين اهداف ، مهم دانست و گفت: انجام ارزيابي هاي بهره برداري از پايدارترين اقدامات طي ساليان گذشته درصنعت برق است كه موجب پويايي اين بخش شده است.

وي درپايان خاطر نشان ساخت: انجام ارزيابي ها زمينه مناسبي را براي انتقال تجربيات، هماهنگي و هم افزايي فراهم كرده و نتايج آن مي تواند در كاهش هزينه هاي صنعت برق موثر باشد. در ابتداي اين جلسه مهندس سويزي معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي خراسان ضمن معرفي اعضاء گروه ارزيابي ، درخصوص نقش و اهميت ارزيابي ها در بخش بهره برداري نكاتي را بيان كرد.

وي افزود: اين شركت 3 استان با 182 پست انتقال وفوق توزيع و 12هزاركيلومتر خطوط انتقال وفوق توزيع را تحت پوشش دارد كه از طريق 4 خط انتقال به شبكه سراسري كشور متصل است و همچنين با كشورهاي افغانستان و تركمنستان نيز تبادل انرژي دارد.

در ادامه اين جلسه مهندس استاد سرگروه تيم ارزيابي در سخناني اظهار داشت:هدف از انجام ارزيابي ها، تبادل تجربيات وشناسايي نقاط قابل بهبود است.

وي ايجاد وحدت رويه را از ديگر اهداف انجام ارزيابي ها عنوان كرد و بيان داشت: فعاليت معاونت هاي بهره برداري درشركت هاي برق كشور به موقع انجام مي شود و لازم است تا در انجام اين فعاليت ها ، وحدت رويه و هم افزايي انجام شود.

وي با اشاره به اينكه براي تامين برق مطمئن نيازمند توجه به آموزش مستمر نيروهاي انساني و برنامه ريزي دقيق است ، خاطرنشان ساخت:براي آموزش كاركنان بايد از آخرين دستاوردهاي روز دنيا استفاده كرد وهمچنين با برنامه ريزي دقيق، برنامه تعميرات ونگهداري دوره اي و توسعه شبكه مورد توجه قرار گيرد. شايان ذكر است در پايان جلسه ، مهندس استاد برنامه گروه ارزيابي بهره برداري را اعلام نمود.

کد خبر : 85540
تاریخ : دو شنبه ، ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٥:٤١