باحضور مديرعامل و همكاران برنامه عملياتي سال 97 برق منطقه اي اصفهان تشريح شد

تشريح برنامه عملياتي شركت برق منطقه اي اصفهان در سال 1397 با حضور معاونين ،مديران و كاركنان شركت در سالن دكتر شريعتي برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان، در اين نشست مهندس موسي رضايي مديرعامل اين شركت طي سخناني گفت: از آفتهاي تكامل و پيشرفت، روز مرگي است كه اين معضل در سازمانهاي دولتي بيشتر خود را نشان مي دهد و ما را با مشكل روبرو مي كند.

وي افزود: بايد سعي كنيم به اهداف و برنامه هاي استراتژيكي كه سازمان مشخص مي كند دست يابيم و برنامه ريزي ما بايد در اين راستا باشد.

مديرعامل برق منطقه اي اصفهان اذعان داشت: اگر قرار باشد كارها و فعاليتهاي گذشتگان تكرار شود هيچ كارقابل ملاحظه اي انجام نشده است پس بايد با پايه گذاري ابداع روشهاي نوين در پيشبرد اهداف سازمان بكوشيم.

مهندس موسي رضايي در پايان سخنانش ابراز اميدواري كرد: معاونتها و دفاتر مستقل شركت با ارائه برنامه فعاليتهاي خود درسال 1397 در پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده سازمان بكوشند و در اين راه موفق باشند.

در ادامه جلسه معاونان شركت طي يك برنامه زمانبندي مشخص برنامه فعاليتهاي معاونت خود را ارائه دادند و در اين خصوص بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر : 85478
تاریخ : دو شنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٧ ١٠:٢٤
تعداد بازديد : ١٢٠٠
فرستنده خبر : monir movahedian attar