خط تكمداره 63 كيلوولت مقدم – رشت شمالي برقدار و به بهره برداري رسيد

در راستاي افزايش قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع نيروي برق شهر رشت و تأمين برق مطمئن مشتركان موجود و متاقضيان آتي، مخصوصاً در اوقات پيك مصرف، خط تكمداره 63 كيلوولت مقدم – رشت شمالي برقدار و به بهره برداري رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، با توجه به قدمت زياد و فرسودگي خط 132 كيلوولت تكمداره رشت- بندر انزلي و آسيب وارده به سيم هادي بر اثر بارش برف سنگين در ساليان گذشته، شركت برق منطقه اي گيلان، بازسازي بخشي از پروژه به طول حدود 5/12 كيلومتر را با تغيير ولتـاژ از 132 كيلوولت به 63 كيلوولت و به عنوان يكي از مهمترين پروژه هاي پيش بيني شده جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه فـوق توزيـع شهر رشت در دسـتوركار قرار داد كه علي رغم تكميل سيم كشي بخش اعظم پروژه، به دليل عدم اجراي حدود 700 متر (حدفاصل برجهاي شماره 34 الي 37) از مسير خط موصوف در اثر بروز ممانعت حقوقي، اجراي اين پروژه از سال 90 متوقف شد. با عنايت به اهميت خط فوق توزيع مورد نظر براي تأمين برق مطمئن شهر رشت (پايداري الكتريكي پست هاي 20/63 كيلوولت مقدم و توحيدگلسار، مخصوصاً در اوقات پيك مصرف) و با توجه به پيگيريهاي متعدد انجام شده از كليه نهادهاي ذيربط جهت رفع ممانعت و امكان تكميل عمليات اجرايي، با رفع ممانعت از اين پروژه، عمليات سيم كشي بخش باقيمانده اين خط انجام و پروژه مورد نظر برقدار و به بهره برداري رسيد.

گفتني است كه قبل از بهره برداري از خط تكمداره 63 كيلوولت مقدم – رشت شمالي، شركت برق منطقه اي گيلان جهت تامين تغذيه 63 كيلوولت پست مقصد (پست مقدم) و ساير پستهاي همجوار در شرايط بحراني و پيك مصرف، با مشكل جـدي مواجـه بود و در مقاطعي نيز ناگزير به اعمال خاموشي براي مشتركين منطقه مركزي رشت مي شد.

علاوه بر اين مشكلات، تكميل و بهره بـرداري از ظرفيت كامل خـط و پست توحيـد گلـسار (كه مطابق برنامه ريـزي انجـام شـده با سرمايه گـذاري بالغ بـر300 ميليارد ريال تا قبـل از پيك بار تابسـتان 97آمـاده بهره برداري خواهد بود)، مستلزم برقدار شدن اين خط بود كه با تحقق اين مهم، ضمن فراهم شدن امكان بهره گيري مناسب از سرمايه گذاري انجام شده براي احداث خط و پست موصوف، كاهش خاموشي هاي ناخواسته را نيز درپي خواهد داشت.

شايان ذكر است كه طرح اوليه خط تكمداره 63 كيلوولت مقدم – رشت شمالي تحت عنوان «خط 132 كيلوولت تكمداره رشت- بندر انزلي» در سال 1346 احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته بود.

کد خبر : 85476
تاریخ : دو شنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٧ ١٠:٠٤
تعداد بازديد : ١١٦٣
فرستنده خبر : حسين اميدخواه