افزايش 582 مگاولت آمپري در ظرفيت پست هاي شركت برق منطقه اي خوزستان

عمليات توسعه پست 33/132 كيلو ولت پيروز شركت برق منطقه اي خوزستان به ظرفيت 50 مگاولت آمپر و با ارزش سرمايه گذاري 30 ميليارد ريال به پايان رسيد و برقدار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، توسعه پست 33/132 كيلو ولت پيروز شركت برق منطقه اي خوزستان به ظرفيت 50 مگاولت آمپر و با ارزش سرمايه گذاري 30 ميليارد ريال به پايان رسيد و برقدار شد.

معاونت طرح هاي توسعه اين شركت گفت: عمليات توسعه 50 مگاولت آمپري اين پست شامل تامين تجهيزات، عمليات ساختماني، نصب و راه اندازي بوده است.

مهدي ابو علي گله داري ادامه داد: از اهداف عمليات توسعه پست پيروز مي توان به تامين تاسيسات و تقاضاهاي ديري فارم خرمشهر، افزايش ضريب اطمينان و پايداري و توسعه شبكه برق جهت مشتركين خانگي و صنعتي، افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع و افزايش تعداد فيدرهاي خروجي و قابليت مانور در شبكه اشاره كرد.

وي اضافه كرد: با احتساب ترانس فوق از تابستان 95 تاكنون، افزايش 582 مگاولت آمپري در ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع اين شركت شامل يك پست انتقال و 14 پست فوق توزيع صورت گرفته است كه نسبت به دوره قبل رشدي حدود 171 درصدي را نشان مي دهد.

کد خبر : 85444
تاریخ : چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧ ١٢:٠٢